Tühja tunnistuse print

From eKool wiki
Revision as of 13:03, 28 May 2015 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Õppimist toetava (kujundava) hindamise tunnistus on kevadel 2015 piloteerimisel Tallinna Reaalkoolis
Kh5.png