Täiendavad ülesanded

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Täiendavad ülesanded võimaldavad koormuse arvutamisel arvesse võtta erinevaid õpetajate poolt täidetavaid ülesandeid.
Lisayl1.PNG
Lisayl2.PNG

Täiendavate ülesannete kirjeldamine

Tunnid > Väärtuste arvutus menüüst tuleb valida menüüpunkt <Vähenduste põhjused>. Ülesande liik on tabel, kuhu kantakse Sinu koolis olevad ülesannete kirjeldused ja antakse lühinimed. Sel moel klassifitseeritakse õpetajate ülesanded ja on lihtsam aruannete koostamine. Viimases väljas (Kirjeldus) saab pidada täiendavate ülesannete liikide liigitust.


Täiendavad ülesanded sisestatakse Tunnid > Väärtuste arvutus menüüpunkti <Täiendavad ülesanded> kasutades:

  • Valida õpetaja (<Kõik> avab kooli kõigi õpetajate ülesannete tabeli) ja
  • sisestada või muuta olemasolevaid ülesandeid.
  • Ülesande kustutamiseks valida selle rida ja vajutada ikooniribal olevale punasele ristile (<Kustuta>).
  • Veergude lisamiseks või ära korjamiseks kasutada ikooni <Tabeli kohaldamine>.

Veergu <Lisakoormus> sisestage lisaülesannete poolt nädalas antav koormus! See võib olla ka murdarv.

Kui tegu on ajutise ülesandega (see ei kesta kogu õppeaasta), siis sisestage ülesande alguse ja lõpu ajad ning sellel perioodil ülesandest saadud lisakoormus. Ülesanne ei pea järgima kooli seatud perioode vaid võib kesta igasuguse määratud ajavahemiku.

Täiendav ülesanne võib olla ka negatiivse väärtusega. Näiteks on tegu eelmisest kooliaastast täitmata jäänud koormusega, mis kokkuleppel täidetakse sel aastal.

Untises kirjeldatud täiendavatest ülesannetest saab pildi kahel viisil:

  • kui <Täiendavad ülesanded> aken on avatud, siis <Print> või <Trüki eelvaade> nupu vajutus annab ülesannete loetelu.
  • Avatud on <Baasandmed> ja <Õpetajad> aken; <Print> või <Trüki eelvaade> nupu vajutus annab õpetaajgas eotud aruandevormide loetelu, kushulgas on ka <Täiendavad tegevused>