Täienda päeviku sündmust

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Vajuta vajaliku päeviku nimetusel - päevik avaneb

Lisa hindeid / puudumisi

 • Kitsenda päevikus kuvatavat infot (kui kuvatavaid veerge on liiga palju): vali kas hinde tüüp või näidatav periood; vali <Viimased sündmused> kuvab Sulle 30 viimast päevikusse kantud tundi/ülesannet
 • vajuta sündmuse päisel, mida muuta soovid: tund, ülesanne, koondhinne
 • lisa päeviku muutmise aknasse: hindeid, puudumisi (lisanduvad juba olemasolevale infole; koondhindeid saab lisada vaid nendele õpilastele, kellel see hinne puudub)
 • avalda muudatused: vajuta <Salvesta>
NB! Kui soovid leida juba sellest rühmast lahkunud õpilaste infot, siis vali filtrist, et näidatakse kõiki, kes selles päevikus on kasvõi ühe hinde/puudumise saanud (nupp päeviku filtri üleval paremas nurgas lisafiltri avamiseks)


Lisa/muuda tunnikirjeldust või ülesannet

Päeviku akna alumises osas leiad toimunud ainetundide, kontrolltööde ja koduste ülesannete nimekirja. Siin on ka lisatud kokkuvõtvad hinded.

NB! Tunnikirjelduste nimekiri sisaldab nende tundide ja ülesannete infot, mis on päevikus näidatakse!
O341.png

Näiteks: kui päeviku kohalt on valitud "Kontrolltööd" siis on päeviku all näha ainult kontrolltööde info.

 1. vajutus tunnikirjeldusel või kontrolltööl avab selle kirjelduse;
  1. kontrolltööde kirjelduses näeb selle töö keskmist hinnet (kui kool on nende arvutamise sisse lülitanud);
  2. ikoonid <muuda> ja <kustuta> avavad SELLE tunnikirjelduse muutmise või kustutamise;
  3. muutmise lõpuks vajuta <Salvesta>
 2. Teise (kolmanda, neljanda....) tunnikirjelduse lisamiseks vajuta lingil <+ Lisa järgmine>; ainetunnil võib olla mitu kirjeldust.

IGA nimekirja elemendi real on kaks ikooni:

 • Muuda tundi, kontrolltööd, ülesannet, kokkuvõtvat hinnet (märkeruut) - avaneb tunni (ülesande jms) sisestamise aken, saab muuta kuupäeva või märkida kontrolltöö kuuluvaks kontrolltööde plaani või muuuta teemat ja sisukirjeldust.
 • Kustuta tund, kontrolltöö, kokkuvõttev hinne (prügikast) - veerg kustub päevikust ainult siis kui selles ei ole ühtegi hinnet või puudumist.
NB! Tunni veerus ei ole näha ühtegi hinnet või puudumist, aga eKool väidab, et seda ei saa kustutada. Valige palun õpilaste filtrist "Kõik õpilased" - ilmselt on õppegrupist lahkunud õpilastel siiski mõni hinne või puudumine sisestatud sellele tunnile!