Suhtlus koolis

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Kommunikatsioon õpetajatega, õpilaste ja nende vanematega toimub <Teated> menüü kaudu. Siit saab kirjutada isiklikke kirju, avada erinevaid vestlusi kasutajagruppidega

Koolijuht ja klassijuhataja kasutavad suhtluseks oma Kasutaja ruumis olevaid vahendeid, vaata: