Silt av

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Sildid ei ole seotud õppeaastaga vaid on õpilasega seotud hoolimata tema kuuluvusest klassidesse!

Spikker siltide kohta aastat vahetades

I süsteemsed sildid palun kasutage nii palju süsteemseid silte kui vähegi võimalik. Nii ei ole vaja silte "Ajalugu 2a" sest ajaloo päevikusse lisate eKooli sildid "2" ja "a". Muutuvad ilma kooli sekkumiseta õpilastel.

ka pole vaja "7a poisid" või "7a poiste kehaline" vaid selle asemel lisate päevikule sildid "7" ja "a" ja "mees" - samad lapsed grupis.

Miks veel hea on - niipeal kui 2a klassi tuleb juurde laps on ta grupis (sildiga pole vaja sekeldada) ja niipea kui 7a klassi tuleb juurde poiss, on ta ka kohe kehalise päevikus. Sama ku keegi ära läheb.

II kooli defineeritud sildid siltidest pole siiski pääsu - keelerühmad ja muud õppimise grupid, mida koolil vaja läheb. Et selgem oleks, mõni näide...

2010/11 olid sildid:

 • 7aIK1 (Lea, Mari, Kalle, Kaarel) (eKooli sisene kood 88888888)
 • 7aIK2 (Luisa, Janno, Margus, Martin) (eKooli sisene kood 777777777)
 • 8aIK1 (Anne, Artur, Vello, Karl) (eKooli sisene kood 99999999)
 • 8aIK2 (Berta, Benno, Bernhard, Bruno) (eKooli sisenen kood 44444444)

Päevikud on on

 • "7a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "7aIK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888; õpetaja Kask
 • "8a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "8aIK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 99999999; õpetaja Kuusk

2011/12 kloonitakse päevikud:

 • "7a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "7aIK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 8888888
 • "8a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "8aIK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 9999999

Kui nüüd võtta silt

 • 8aIK1 (Anne, Artur, Vello, Karl) (eKooli sisene kood 99999999) ja muuta sildi nimetus "9aIK1"
 • 7aIK1 (Lea, Mari, Kalle, Kaarel) (eKooli sisene kood 88888888) ja muuta sildi nimetus "8aIK1"

siis tegelikult päevikuga "8a IK1 päevik" seotud õpilased ei muutu, sest sidumine ei toimu mitte sildi nimetuse, vaid koodi kaudu.

SEEGA PEAB SARNAST SÜSTEEMI KASUTADES KA PÄEVIKUS NÄHA OLEVAD ÜLE KANTUD SILDID MAHA KUSTUTAMA JA UUESTI LISAMA

Kui aga kool kasutab üldisemaid silte nagu: IK1 ja IK2 kus erinevate klasside keelerühmade lapsed koos 2010/11 olid sildid:

 • IK1 (Lea, Mari, Kalle, Kaarel) + (Anne, Artur, Vello, Karl) (eKooli sisene kood 88888888)
 • IK2 (Luisa, Janno, Margus, Martin) + (Berta, Benno, Bernhard, Bruno) (eKooli sisene kood 777777777)


Päevikud on:

 • "7a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "7" + "a" + "IK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888 + süsteemsete siltide koodid; õpetaja Kask
 • "8a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "8" + "a" + "IK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888 + süsteemsete siltide koodid; õpetaja Kuusk

2011/12 kloonitakse päevikud: Päevikud on

 • "7a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "7" + "a" + "IK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888 + süsteemsete siltide koodid; õpetaja Kask
 • "8a inglise1 päevik" (õpilaste valiku real näha silt "8" + "a" + "IK1"); tegelikult tehtud valik koodiga 88888888 + süsteemsete siltide koodid; õpetaja Kuusk

ja õpilased on kohe õiged.