Seaded (2015)

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Sellest versioonist alates on Untise erinevad seaded kogutud kokku samasse aknasse. Aken on avatav erinevatest menüüdest.
U2015 seaded.png
U2015 toolbars.png

Kooli andmed

 • Üldine: kooli nimi, asukoht, number; õppeaasta algus ja lõpp; Ajahaldus perioodide mooduli omanikele: erineva tunniplaaniga korduvate nädalate arv, esimene nädal, mis tunniplaani paigutatakse; tundide alguse ajamaatriksiga seotud linnukesed.
 • Ülevaade: mitu õpetajat, ainet, tundi on Untisesse kantud
 • Väärtused (koormuste mooduli omanikele): tundide toimumisega seotud statistika.

Mitmesugust: (selles jaotuses leidub peaaegu kõike, mida Untisel pakkuda on)

 • Autom. salvestus - kas tunniplaani fail salvestatakse automaatselt ja mitu versiooni hoitakse; kas salvestamine toimub igal juhul või alles siis kui midagi on muudetud; kas Untist avades avataks ekohe ka viimati kasutatud fail.
 • kataloogid - saab määrata erinevate failide salvestamis ekataloogi, nt. kuhu salvestatakse tööfailid ja kuhu html väljundid. Saab määrata ekspordi failide asukoha.
 • tunniplaan - tunniplaanide võrdluse ja nädalate esitamisega seotud parameetrid. Näiteks kas näidatakse õppenädalaid või kalendrinädalaid; kas aknad seatakse horisontaalselt või vertikaalselt jms
 • kohanda
OLULINE, kui soovite Untist kasutada vanas versioonis! 

Endisega sarnases navigeerimises Untise kasutamiseks tuleb linnuke eemaldada välja " Aktiivne kerimisriba" eest (tõlge saab parandatud). Järgmise sisse logimisel on Untis samasugune kui ta enne oli.

 • Lisaks saab siin:
  • määrata kui palju infot kuvatakse inpordi/ekspordi menüüs
  • kui tihti värskendatakse ainetunni akent
  • andmete tabelitesse sisse kandmisel pakutavaid mugavusvõimalusi: kas saab kasutada kuupäevade sisestamisel kalendrit, kas sisend lõpetatakse automaatselt, ka ssorteerimisel eristatakse suur- ja väiketähti; kas baasandmed antakse valikusse rippmenüüs.
  • saab määrata rippmenüüde laiust (punktides)
  • saab määrata peaakna ja asenduste akna tausta värvi )et neid paremini eristada)
 • koormuse arvutus (koormuste mooduli kasutajatele) - saab paika panna aasta täiskoormuse, määrata kas õpetaja, aine, klassi kordajat kasutakse jms.
 • hoiatused - loetelu Untise hoiatustest ning võimalus neid välja lülitada. KUi näiteks ei soovi iga kord peale tabeli muutmist (rea lisamist, eemaldamist) saada teadet: "Seda vaadet muudeti. Kas salvestan muudatused?" siis saab selle välja lülitada.
 • html - saab paika panna html failide UTF-8 kodeeringu, valida kas html failile lisatakse jalus ja kas klassdie (ainete, õpetajate) vahel nagigeerimine toimub html väljundi tunnniplanai kohal või all.
 • e-mail - määrata e-kirjade saatmise parameetrid (Info-Timetable omanikele)
 • õppeperioodid - (perioodie tunniplaani omanikele) - uute perioodide lisamise määratlused
 • AutoInfo (Untise veebiversioonis)
 • internet (Untise veebiversiooniga seotud määratlused)

Aruanded:

 • päised - tunniplaani päisesse ja jalusesse paigutatud teksti muutmine.
  • Päises on vaikimisi Teie kooli nimi, tunniplaani kehtivuse algus tekstina, saab lisada trükkimise aja, kellaaja ning trükitava tunniplaani versiooni.
  • Jaluses on vaimimisi tekst "G r u b e r P e t t e r s S o f t w a r e", seda saab muuta. Saab lisada tunniplaani faili nime, kehtivuse ajavahemiku, õppenädala numbri, kalendrinädala numbri, nädala tüübi ja õppeperioodi nimetuse.
  • saab määrata, kas trükitakse lehekülje number ja lehtede arv
 • trükinimed - saab tunniplaani muutmata määrata, kas trükitakse õpetaja lühinimi, täisnimi, ees- ja perenimi, tiitel jms. Kursuste mooduli omanikud saavad määrata õpilase nime trükkimise viisi.


Asenduste planeerimine (asenduse mooduli omanikele)

 • loendur (asend) - asenduste kokkuvõtte elemendid (asendamised, lisaülesanded, tunni ära jätmised jm); asenduste kokkuvõtte pariood (päev, nädal, kuu...); kas kokkuvõttes arvutatakse tunde või tehakse see ajaliselt jm.
 • pealkiri (puudumised) - trükivaadet mõjutavad tegurid
 • teised - asendusega seotud määratlused (nt. kas õpetaja puudumisel on põhjuse lisamine kohustuslik)
 • värvid ja terminoloogia - kool saab määrata iga asendusega seotud sündmuse kohta lahtri taustavärvi ja sisestada oma nimetuse sellele.
 • asenduse teated - saab määrata asenduste kohta teate saatmise sagdust (mitu korda päevas) ja viisi (e-kirjaga, sms teade)

Kursuste planeerimine (kursuste planeerimise moodulis kasutatavad kaalud ja nende muutmine)

Mitmekasutaja gpUntis (side MS SQL serveriga)