Ruumide optimeerimine

From eKool wiki
Revision as of 15:42, 13 May 2016 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Tundide paigutamine tunniplaani võib jätta osa paigutatud tunde ilma ruumita. Ruumide optmeerimine ei muuda tundide asukohta, vaid leiab neile parimad võimaluikud toimumise asukohad.
U2015 diagn.png

Ruumi määramine ainetunnile:

 • Ruumide käsitsi määramine plaanimisdialoogist või tunniplaani aknast
 • Optimeerimise ajal toimuv automaatne ruumi määramine
 • Ruumide optimeerimise ajal toimuv ruumide määramine

Optimeerimise ajal toimuv ruumi määramine


 • Lisab ruumid vaid siis, kui ruum on määratud ainetunnile (ainekabinet) või saab määrata selle alternatiivruumi
 • Kui tunnil ei ole ainekabinetti, määrab optimeerimine tunni klassi koduklassi või selle alternatiivruumidesse
 • Teoreetiliselt võib olla nii, et iga tund toimub erinevas klassiruumis
 • Saab tunni paigutada tunniplaani ilma ruumita, diagnoosi aknas viga “Ainekabinet puudub”

Veateated Diagnoosi aknas:

 • Sisendandmete vead: mitu õpetajat samas ruumis
 • Tunniplaani vead:
  • Tund ilma ruumita
   • Kui ruumi kaal on 4
   • Kui Kaalud > Ruumid > Ruumikasutuse optimeerimine on 4 või 5
   • Ruumi puudumisel jäävad tunnid optimeerimata
  • Paaristund erinevates ruumides

Miks on vaja teha lisaks ruumide optimeerimise samm?

Optimeerimine ignoreerib järgmisi ruumidega seotud tungimusi:

 • Paaristunnid peavad toimuma samas ruumis
 • Ainekabinetti peavad seda ainet õppivad klassid saama kasutada võrdselt
 • Ainekabinet peab olema tunnile määratud eelistatult tema alternatiivruumidega võrreldes
 • Klassi koduklass peab olema määratud eelistatult, kui ainekabinett on hõivatud

Millal ruumide optimeerimine käivitada?

 • Eraldi tegevus, täiendab tunniplaani
 • Käivitage ruumide optimeerimine peale tundide optimeerimist, aga enne, kui ruume käsitsi paigutama hakkate!
 • Paigutatud tunde EI LIIGUTATA

Ruumide optimeerimise eesmärgid

 • Kui ei ole võimalik ainekabinetti paigutada kõiki selle aine tunde, siis püüab Untis olla õiglane – kui koolis on 1 füüsika labor ja 34 tundi, siis püütakse, et iga klass saaks olla laboris võrdselt, vähemalt 1 tunni nädalas.
 • Klassile (või õpetajale) püütakse säilitada sama klassiruum poolpäevaks. Eriti oluline ilma koduklassita või pseudoklassiga klassidele.
 • Kui see pole võimalik, paigutatakse alternatiivruumide ringis lähedasse klassiruumi
 • Alternatiivruum leitakse ruumide ahelas soovitud ruumi lähedalt (nt. ahelas järgmine ruum)
 • Tunnid aknas määratud ruum on eelistatud alternatiivruumide ees.
 • Ilma koduklassis õppimise võimaluseta ta klass ei tohiks kunagi olla määratud mõne teise klassi koduklassi juhul, kui see klass peab liikuma teise ruumi
 • Kui ainetund on parameetriga “r” (tunnid samas ruumis), püütakse selle tunni toimumised paigutada samasse ruumi.

Ruumide käsitsi määramine plaanimisdialoogist või tunniplaani aknast

UUS (Untis 2016 alates): “Määra / kustuta see ruum” akna täiendused

 • Määra / kustuta see ruum akna täiendused: tunni kohta kuvatakse ka klassi, koridori ja statistilist koodi
 • Saab ainetunnile määrata lisaruumi - see tund toimub korraga kahes klassiruumis
 • Näeb mitu tundi on iga ruum vaba (valitud ainetunni toimumistest)

UUS (Untis 2016 alates): Ruumide käsitlemine käsitsi planeerimisel

 • Käsitsi tunni toimumisele määratud ruum jääb määratuks ka siis, kui tund teise kohta tunniplaanid vedada
 • Tunni toimumise ruumi vahetus: dialoog juhul, kui ruum ei ole vaba (enne vaid lilla taust).