Puudumiste päevik

From eKool wiki
Revision as of 14:41, 29 October 2019 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Puudumiste päevik korjab kokku klassi puudumised; tõendite nägemiseks ning põhjuste sisestamiseks liigu lapse kaardile - tema nimel vajutades.

Ppaevik2.png
Ppaevik6.png

Puudumiste päevik koosneb:

 • päis filtritega:
  • veerandite valik;
  • käsitlemata puudumiste valik (et klassijuhatajal oleks lihtsam leida neid puudumisi mida ta veel klassifitseerinud ei ole.
 • tabel õpilaste nimekirjaga ja päevadega, mil eKooli kasvõi 1 ainetund on sisestatud ja kus vähemalt üks õpilane on puudunud. Iga päeva lahter on jagatud nii mitmeks osaks, kui suur on päeva sisse kantud suurim tunni number.
 • õpilase nime taga olev hüüumärk tähendab, et on saabunud, aga veel mitte klassijuhataja poolt üle avadatud puudumistõend.
 • Puudumise ruudule liikudes kuvatakse spikker: näidatakse puudumise põhjuse liiki, ainet, mille tunnist puuduti ning õpetaja nime, kes puudumise sisestas.

Tabeli värvikood:

 • kollane ruut - põhjuseta hilinemine
 • roheline ruut - põhjusega puudumine
 • punane ruut - põhjuseta puudumine

NB! Kui tabelis mõni ruut vilgub, siis on selle järjenumbriga päevas sisse kantud kaks või rohkem tundi ja õpilane on märgitud neist mõlemast puudujaks.

Ruudul vajutades näidatakse probleemi tekitanud tunnid ja õpetajad. Nii on lihtsam paluda eksinud kolleegil oma tunni number päevas ära muuta. Tunni kuupäeva muutmine on töömahukas, tunni numbri saab muuta ära päeviku all olevast tunnikirjelduste listist märkeruudul vajutades.

Puudumise põhjuste lisamine

P313.png
Pp88.png
Pp9.png
Puudumine1.png
Puudumine2.png

Puudumiste päevikust (või ükskõik millisest muust päevikust) õpilase kaarti avades näeb klassijuhataja lapse kohta saabunud puudumistõendeid. Tõendil on näha selle saatnud vanema nimi, sisestatud põhjendatud puudumise algus ja lõpp ning sisestatud põhjus.

Klassijuhataja saab kas puudumise kinnitada või tagasi lükata. Tagasi lükkamisel saab lisada oma selgituse, miks seda tõendit kinnitada ei saanud. Lapsevanem näeb nii tõendi tagasi lükkamist kui ka lisatud selgitust. Tagasi lükatud tõend jääb nähtavaks puudumiste päeviku õpilase kaardil ja lapsevanemale uudisvoos. Kui klassijuhataja vajutab tõendil, siis avatakse see ja saab muuta seal olevaid kuupäevi ning põhjenduse teksti ning lisada kooli klassifikaatori alusel puudumise põhjus. Tähele tuleb panna, et pikemat kui 30 päevast puudumise põhjust sisestada ei saa.

Kui põhjenduse ajavahemikus on juba puudumise põhjendus, saab klassijuhataja vastav hoiatuse ja saab kontrollida, milline põhjendus tema poolt juba sisestatud on.


Nii õpilase kaardil, ainepäevikus kui ka puudumiste päevikus on ikoonide seas "Puudumistõend". Siit saab klassijuhataja lisada puudumise põhjuse ka siis, kui tõendit ei ole (või on see saabunud eKooli väliselt, näiteks telefonitsi, e-kirjaga, paberil).

UUS:

Alates oktoobrist 2019 saab puudumise põhjendust lisada mitmele õpilasele korraga. Selleks tuleb puudumistõendi koostamise aknas vajutada linnukest, mis avab õpilaste valiku akna. Sisestatud põhjuse kopeeritakse kõigile õpilastele, kes on valitud.

Tõendatud puudumiste näitamine

P3333.png
Puudumine3.png

peale tõendi kinnitamist kogutakse kõik sellesse perioodi kuuluvad puudumised selle alla kokku. Nii muutub klassijuhatajale näidatav nimekiri ülevaatlikumaks ja on sarnasem vanas eKoolis olnud tabeliga.

Kui põhjendatud puudumisel vajutada, avatakse selle alla kuuluvate üksikpuudumiste loetelu.