Difference between revisions of "Puudumiste päevik"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 17: Line 17:
  
 
Kuni 2006/07 õppeaasta alguseni said ainetunnis puudujaid märkida (puudumisi lisada) nii klassijuhataja kui aineõpetaja. Kuna tegu on ühe ja sama sündmusega (õpilane puudus tunnist) mida kajastasid mitu erinevat isikut, siis pahatihti kirjutati üksteise sissekandeid üle. Septembrist 2006 tehtud muutuse alusel on ainult aineõpetajal õigus oma päevikusse märkmeid teha. Tema teab, kes on tunnis, kes mitte. Küllalt sageli tuleb ette, et õpilane on näiteks haige, aga tuleb tundi, et mõnda kontrolltööd kaasa teha. Klassijuhataja ei tohiks jõuga võõrasse ainesse puudumisi tekitada. Klassijuhataja pandud puudumise PÕHJUSED kajastuvad ainepäevikus, kui õpetaja on õpilase puudujaks märkinud.
 
Kuni 2006/07 õppeaasta alguseni said ainetunnis puudujaid märkida (puudumisi lisada) nii klassijuhataja kui aineõpetaja. Kuna tegu on ühe ja sama sündmusega (õpilane puudus tunnist) mida kajastasid mitu erinevat isikut, siis pahatihti kirjutati üksteise sissekandeid üle. Septembrist 2006 tehtud muutuse alusel on ainult aineõpetajal õigus oma päevikusse märkmeid teha. Tema teab, kes on tunnis, kes mitte. Küllalt sageli tuleb ette, et õpilane on näiteks haige, aga tuleb tundi, et mõnda kontrolltööd kaasa teha. Klassijuhataja ei tohiks jõuga võõrasse ainesse puudumisi tekitada. Klassijuhataja pandud puudumise PÕHJUSED kajastuvad ainepäevikus, kui õpetaja on õpilase puudujaks märkinud.
 +
 +
[[image:paevikpuudumised.png]]
  
 
Seega töötavad puudumised nüüd nii:
 
Seega töötavad puudumised nüüd nii:
Line 34: Line 36:
  
 
Päeviku avamiseks vali <''Puudumiste päevik''>. Avaneb Sinu klassi jooksva nädala puudumisi näitav päevikuleht. Et vaadata mõnd muud perioodi, vali ajavahemik muutes <''Alguskp''> ja <''Lõppkp''> väljade sisu,<''Eelmised''> ja <''Järgmised''> nuppe kasutades saad liikuda nädalate kaupa.
 
Päeviku avamiseks vali <''Puudumiste päevik''>. Avaneb Sinu klassi jooksva nädala puudumisi näitav päevikuleht. Et vaadata mõnd muud perioodi, vali ajavahemik muutes <''Alguskp''> ja <''Lõppkp''> väljade sisu,<''Eelmised''> ja <''Järgmised''> nuppe kasutades saad liikuda nädalate kaupa.
 +
 +
[[image:puudpaevik.png]]
  
 
Päevikus on näha puudumised tundidest. “Kokku” veerus on toodud iga õpilase kohta vaadeldava perioodi (määratud algus- ja lõppkuupäeva vahel) hilinemised ja puudumised kokku ning nende jagunemine erinevate põhjuste lõikes. Õpilase konkreetsel puudumisel vajutades näeb õpetaja poolt sisestatud tunnikirjeldust, sisestatud puudumise või hilinemise põhjust ja puudumise selgitust.  
 
Päevikus on näha puudumised tundidest. “Kokku” veerus on toodud iga õpilase kohta vaadeldava perioodi (määratud algus- ja lõppkuupäeva vahel) hilinemised ja puudumised kokku ning nende jagunemine erinevate põhjuste lõikes. Õpilase konkreetsel puudumisel vajutades näeb õpetaja poolt sisestatud tunnikirjeldust, sisestatud puudumise või hilinemise põhjust ja puudumise selgitust.  
 +
 +
[[image:ppaeviktunnikirj.png]]
 
   
 
   
 
Et näha kõiki ühe õpilase puudumisi mistahes ajavahemikus või muuta olemasolevate puudumiste põhjuseid, vajutab klassijuhataja õpilase nime järel oleval '''P''' nupul. Juhtkonnal seda funktsiooni ei ole.
 
Et näha kõiki ühe õpilase puudumisi mistahes ajavahemikus või muuta olemasolevate puudumiste põhjuseid, vajutab klassijuhataja õpilase nime järel oleval '''P''' nupul. Juhtkonnal seda funktsiooni ei ole.
 +
 +
[[image: lisapohjus.png]]
  
 
Tulemusena avaneb aken, kus õpilase puudumised on toodud ajalises järjestuses koos kommentaaridega ning väljad uute puudumiste põhjuste sisestamiseks
 
Tulemusena avaneb aken, kus õpilase puudumised on toodud ajalises järjestuses koos kommentaaridega ning väljad uute puudumiste põhjuste sisestamiseks
Line 62: Line 70:
 
Kui mõni aineõpetaja sisestab oma tunni hiljem, siis muutub kohe tunni salvestamisel tema poolt sisse kantud põhjuseta puudumise märk. Kui õpetaja ei märgi puudujat, siis ei ilmu puudumine päevikusse automaatselt.
 
Kui mõni aineõpetaja sisestab oma tunni hiljem, siis muutub kohe tunni salvestamisel tema poolt sisse kantud põhjuseta puudumise märk. Kui õpetaja ei märgi puudujat, siis ei ilmu puudumine päevikusse automaatselt.
 
   
 
   
 +
[[image:paevikpuudumised.png]]
 
   
 
   
 
{{panetahele|sisu=Klassijuhataja poolt määratud põhjus muudab alati ära aineõpetaja poolt sisestatud põhjuseta puudumise. Õpetaja poolt sisestatud põhjusega puudumist ei asendata. Selle taga puudub klassijuhataja puudumiste detailvaates <''Muuda''> võimalus.}}
 
{{panetahele|sisu=Klassijuhataja poolt määratud põhjus muudab alati ära aineõpetaja poolt sisestatud põhjuseta puudumise. Õpetaja poolt sisestatud põhjusega puudumist ei asendata. Selle taga puudub klassijuhataja puudumiste detailvaates <''Muuda''> võimalus.}}
Line 80: Line 89:
 
   
 
   
 
Uue märkuse sisestamiseks vali õpilane, kellele tahad märkust sisestada, sisesta kuupäev (vaikimisi on selleks käesolev päev) ning sisesta märkuse sisu. Et lisada märkus KÕIGILE klassi õpilastele, vali <''Kogu klassile''>.
 
Uue märkuse sisestamiseks vali õpilane, kellele tahad märkust sisestada, sisesta kuupäev (vaikimisi on selleks käesolev päev) ning sisesta märkuse sisu. Et lisada märkus KÕIGILE klassi õpilastele, vali <''Kogu klassile''>.
 +
 +
[[image:kljuhmarkused.png]]
  
 
{{panetahele|sisu=Märkusi näevad õpilased ja nende vanemad kui nad vajutavad hinnetelehe all oleval nupul <''Märkused''>}}
 
{{panetahele|sisu=Märkusi näevad õpilased ja nende vanemad kui nad vajutavad hinnetelehe all oleval nupul <''Märkused''>}}
Line 87: Line 98:
 
Õpilane ja lapsevanem näevad sisse kantud puudumisi ja nende lisatud põhjusi hinnetelehel.
 
Õpilane ja lapsevanem näevad sisse kantud puudumisi ja nende lisatud põhjusi hinnetelehel.
  
 +
[[image:lapspuudumised.png]]
 
Puudumisel klikates avaneb detailvaade koos klassijuhataja sisestatud põhjuse ja selgitusega.
 
Puudumisel klikates avaneb detailvaade koos klassijuhataja sisestatud põhjuse ja selgitusega.
 +
 +
[[image:lapspohjused.png]]
  
  
Line 93: Line 107:
  
 
Klassijuhataja ja koolijuhi aruanne nii ekraanil kui välja trükituna. Õpilaste nimekiri on selles aruandes tähestikulises järjekorras ning iga õpilase kohta on toodud puudutud tundide summa, hilinetud tundide summa ning puudutud tunnid põhjuste lõikes. Aruande lõpus on ka üldine kokkuvõte kogu klassi puudumistest ja hilinemistest.
 
Klassijuhataja ja koolijuhi aruanne nii ekraanil kui välja trükituna. Õpilaste nimekiri on selles aruandes tähestikulises järjekorras ning iga õpilase kohta on toodud puudutud tundide summa, hilinetud tundide summa ning puudutud tunnid põhjuste lõikes. Aruande lõpus on ka üldine kokkuvõte kogu klassi puudumistest ja hilinemistest.
 +
 +
[[image:puudumistearuanne.png]]
  
 
Täpsemalt vaata [[Aruanded]]
 
Täpsemalt vaata [[Aruanded]]
 +
 +
Puudumiste koondaruanne
 +
 +
Kohalik omavalitsus, kelle haldussesse kool kuulub, peab kontrollima muuhulgas ka puudumiste arvukust ja põhjendatust oma koolides. Kui kool on avanud juurdepääsu oma andmetest statistiliste väljavõtete tegemiseks, lülitatakse tema andmeed puudumiste aruandesse, mis kuvab neid sarnaselt järgnevaga:
 +
 +
[[image: kovpuudumised.png]]
 +
 +
Täpsemalt vaata [[KOV aruanded]]

Revision as of 17:54, 15 July 2007

Kategooria:Kasutajale Kategooria: Koolile Kategooria: eesti

Puudumiste päevik võrdub paberist klassipäevikule lisaks täidetava puudumiste päevikuga. Siit saab vaadata õpilaste hilinemisi ja puudumisi ja muuta nende põhjusi, vaadata kõiki klassi õpilastele sisestatud märkusi ja neid lisada. Puudumiste päevik on klassijuhataja peamine töövahend.

NB! Puudumiste tähised ja konkreetne tähendus sõltub sellest, mida koolis on kokku lepitud.

Puudumiste märkimiseks kasutatavad sümbolid lisab kooli eKooli administraator <Püsiandmed> & <Puudumised> tegevusega. Puudumise põhjust märgib 1 sümbol - täht, kirjavahemärk, number. Iga puudumise märk on klassifitseeritav põhjusega või põhjuseta puudumiseks; põhjusega või põhjuseta hilinemiseks. Et tavaliselt Eesti koolis tähistab "-" põhjuseta puudumist siis võiks see ka eKoolis nii olla. Reeglina eristavad kooldi veel tervise pärast ja vanema poolt põhjendatud puudumisi. Kokku kasutasid koolid märtsis 2007 166 erinevalt selgitatud puudumise põhjendust.

Mida vähem erinevaid põhjuseid defineeritud on, seda selgem on aruandlus ja analüüs. Mida rohkem neid on, seda täpsemalt saab analüüsida puudumisi.

On selge, et vähesed ja põhjusega puudumised on õpilaste koolitee edukuse oluline tegur. Koolist väljalangemine algab just puudumisest. Seetõttu on puudumised see statsitiline näitaja, mille kohta kohalikule omavalitsusele on võimalik koolist statistilisi aruandeid saata.

Puudumised ainetunnist

NB! Igal tunnil saab õpilasel olla vaid üks puudumine (või hilinemine) ja sellel vaid üks põhjus. Küll saab samal tunnil olla hinne ja puudumine (nt. 4/5/3+), eKool eraldab nad kaldkriipsuga.

Kuni 2006/07 õppeaasta alguseni said ainetunnis puudujaid märkida (puudumisi lisada) nii klassijuhataja kui aineõpetaja. Kuna tegu on ühe ja sama sündmusega (õpilane puudus tunnist) mida kajastasid mitu erinevat isikut, siis pahatihti kirjutati üksteise sissekandeid üle. Septembrist 2006 tehtud muutuse alusel on ainult aineõpetajal õigus oma päevikusse märkmeid teha. Tema teab, kes on tunnis, kes mitte. Küllalt sageli tuleb ette, et õpilane on näiteks haige, aga tuleb tundi, et mõnda kontrolltööd kaasa teha. Klassijuhataja ei tohiks jõuga võõrasse ainesse puudumisi tekitada. Klassijuhataja pandud puudumise PÕHJUSED kajastuvad ainepäevikus, kui õpetaja on õpilase puudujaks märkinud.

Paevikpuudumised.png

Seega töötavad puudumised nüüd nii:

 1. Aineõpetaja lisab oma tunni kohta nii põhjuseta kui ka põhjusega (kui ta teab seda ) puudumisi.
 2. Kui klassijuhtaja on juba sisse kandnud puudumise "loa" e. põhjuse, siis asendub põhjuseta puudumine kohe sellega. Õpetaja poolt märgitud põhjusega puudumine ei asendu.
 3. klassijuhataja kannab sisse puudumise põhjuse. Nagu ennegi, korjatakse selle alla kõik aineõpetajate sisestatud üksikute tundide puudumised ja päevikutesse kantakse uus märk.
 4. Klassijuhataja ei saa kustutada õpetaja sisse kantud puudumist (puudub nupp Kustuta)
 5. Klassijuhataja ei saa muuta õpetaja poolt sisse kantud põhjusega puudumist (puudub nupp Muuda).
 6. SUUR MUUTUS: kui aineõpetaja ei ole oma tundi puudumist märkinud, siis klassijuhataja antud luba puududa seda ka ei lisa. Kui aineõpetaja tagantjärgi paneb lapse puuduma, siis asendub märk kohe.
 7. SUUR MUUTUS: kui klassijuhataja kustutab enda poolt lisatud puudumise põhjuse, siis muutuvad kõik selles vahemikus aineõpetajate poolt märgitud puudumised uuesti põhjuseta puudumisteks. Ja jäävad päevikusse alles. Enne läksid kaduma.
NB! Kui õpetaja on sisestanud puudumise valele ainetunnile, siis on õige see esmalt kustutada ja seejärel lisada õigele ainetunnile uus puudumine.


Puudumiste päevik

Päeviku avamiseks vali <Puudumiste päevik>. Avaneb Sinu klassi jooksva nädala puudumisi näitav päevikuleht. Et vaadata mõnd muud perioodi, vali ajavahemik muutes <Alguskp> ja <Lõppkp> väljade sisu,<Eelmised> ja <Järgmised> nuppe kasutades saad liikuda nädalate kaupa.

Puudpaevik.png

Päevikus on näha puudumised tundidest. “Kokku” veerus on toodud iga õpilase kohta vaadeldava perioodi (määratud algus- ja lõppkuupäeva vahel) hilinemised ja puudumised kokku ning nende jagunemine erinevate põhjuste lõikes. Õpilase konkreetsel puudumisel vajutades näeb õpetaja poolt sisestatud tunnikirjeldust, sisestatud puudumise või hilinemise põhjust ja puudumise selgitust.

Ppaeviktunnikirj.png

Et näha kõiki ühe õpilase puudumisi mistahes ajavahemikus või muuta olemasolevate puudumiste põhjuseid, vajutab klassijuhataja õpilase nime järel oleval P nupul. Juhtkonnal seda funktsiooni ei ole.

Lisapohjus.png

Tulemusena avaneb aken, kus õpilase puudumised on toodud ajalises järjestuses koos kommentaaridega ning väljad uute puudumiste põhjuste sisestamiseks

Tihtipeale on tabelis toodud puudumised katkendlikud.

Näide: Klassijuhatajal on tõend, et Tiiu puudus 2.10 – 4.10, sest oli haige. Puudumiste tabelis võib näha aineõpetajate poolt märgitud puudumisi: 2.10 on puudumised 3 kuni 5 tund ning 7 kuni 8 tund; 3.10 on puudumised 4 ja 7 tund ning 4.10 on märgitud puudumised 1 kuni 3 ja 7 tund.

Vahepealsed tunnid on kas veel õpetajate poolt klassipäevikusse sisse kandmata, õpetaja ei märkinud puudujaid või Tiiu ei pidanudki neis tundides osalema (nt valikained vms). Olemasolevatel puudumistel saab klassijuhataja muuta põhjuseid vajutades mõne tõendi perioodi kuuluva puudumise taga oleval nupul <Muuda>, misjärel antud puudumine kuvatakse ekraani alumises pooles, kus saab teha ka vajalikke muudatusi.

Nii vajutab antud näite puhul klassijuhataja 3.10 4.tunni järel olevale <Muuda> ja sisestab vastavalt tõendile: Tiiu puudumise alguskuupäev 2.10 ja tund 1 ning puudumise lõppkuupäev 4.10 tund <Kõik> või päeva viimane tund. Puudumise põhjuseks valib koolis määratud tervislikel põhjustel puudumise põhjuse ning võib kirjutada kommentaari (nt arstitõend; vanema kiri vms).

Nüüd asenduvad Tiiu varasemad erinevad puudumiste katkendlikud read ühe pika puudumisega, mida klassijuhataja sisestas ja eelnevad põhjuseta puudumiste märgid klassijuhataja poolt määratuga.

NB! Kui vahepeal oli tunde, kus Tiiu pidi osalema, aga kus teda puudujaks ei olnud märgitud, siis ei saa ta neile tundidele aine päevikusse puudumise märki.

Erandiks on need selle klassi ainetunnid, kus klassijuhataja on ka õpetaja. Neile lisandub puudumine automaatselt nii juba sisse kantud tundidele kui ka hiljem lisatud tundidele.

Kui mõni aineõpetaja sisestab oma tunni hiljem, siis muutub kohe tunni salvestamisel tema poolt sisse kantud põhjuseta puudumise märk. Kui õpetaja ei märgi puudujat, siis ei ilmu puudumine päevikusse automaatselt.

Paevikpuudumised.png

NB! Klassijuhataja poolt määratud põhjus muudab alati ära aineõpetaja poolt sisestatud põhjuseta puudumise. Õpetaja poolt sisestatud põhjusega puudumist ei asendata. Selle taga puudub klassijuhataja puudumiste detailvaates <Muuda> võimalus.
NB! Kustutada saab ainult puudumise põhjust (seda näitab nupu Kustuta olemasolu puudumise real). Kui klassijuhataja põhjuse kustutab, siis asenduvad ainetunni puudumised põhjuseta puudumiste märkidega.

Kui klassijuhatajal on vaja lisada päevikusse veel kandmata puudumiste kohta põhjuseid, (näiteks kui õpilane puudub järgmise nädala, sest on reisil) saab ta kasutada puudumiste põhjuste lisamise tegevust.

 1. Sisesta puudumise alguskuupäev ning
 2. vali esimene tund, mil puuduti, samuti sisesta lõppkuupäev ja tund ning
 3. vali puudumise põhjus,
 4. vajadusel kirjuta ka puudumise selgitus.
 5. Lisatud puudumise põhjus kantakse puudumiste nimekirja ning vastavad tähistused ilmuvad hiljem õpetaja poolt sisestatud puudumiste jaoks päevikutesse.


Märkuste lisamine ja vaatamine

Klassi õpilaste märkuste vaatamiseks ja lisamiseks vajuta puudumiste päevikus nupul <Klassi märkused>. Seejärel kuvatakse klassi õpilaste puudumiste päevikus avatud perioodi (vaikimisi jooksev nädal) märkuste nimekiri kuupäevalises järjestuses ning aken märkuse lisamiseks.

Uue märkuse sisestamiseks vali õpilane, kellele tahad märkust sisestada, sisesta kuupäev (vaikimisi on selleks käesolev päev) ning sisesta märkuse sisu. Et lisada märkus KÕIGILE klassi õpilastele, vali <Kogu klassile>.

Kljuhmarkused.png

NB! Märkusi näevad õpilased ja nende vanemad kui nad vajutavad hinnetelehe all oleval nupul <Märkused>


Puudumised lapsele ja vanemale

Õpilane ja lapsevanem näevad sisse kantud puudumisi ja nende lisatud põhjusi hinnetelehel.

Lapspuudumised.png Puudumisel klikates avaneb detailvaade koos klassijuhataja sisestatud põhjuse ja selgitusega.

Lapspohjused.png


Puudumiste aruanne

Klassijuhataja ja koolijuhi aruanne nii ekraanil kui välja trükituna. Õpilaste nimekiri on selles aruandes tähestikulises järjekorras ning iga õpilase kohta on toodud puudutud tundide summa, hilinetud tundide summa ning puudutud tunnid põhjuste lõikes. Aruande lõpus on ka üldine kokkuvõte kogu klassi puudumistest ja hilinemistest.

Puudumistearuanne.png

Täpsemalt vaata Aruanded

Puudumiste koondaruanne

Kohalik omavalitsus, kelle haldussesse kool kuulub, peab kontrollima muuhulgas ka puudumiste arvukust ja põhjendatust oma koolides. Kui kool on avanud juurdepääsu oma andmetest statistiliste väljavõtete tegemiseks, lülitatakse tema andmeed puudumiste aruandesse, mis kuvab neid sarnaselt järgnevaga:

Kovpuudumised.png

Täpsemalt vaata KOV aruanded