Puudumistõend

From eKool wiki
Jump to: navigation, search

Puudumistõendi kirjutamine

Pt31.png
Pt32.png
Pt33.png

1. Puudumistõendi avab vajutus nupul "Puudumistõend", mille leiate kas oma lapse lehelt või ise-enda lehelt.

2. Ikoonil vajutades avaneb puudumistõendi kirjutamise aken, kuhu tuleks kirjutada: mis kuupäevast kuupäevani puudumine toimus; mis oli selle põhjuseks. Kui puudumistõend avatakse lapsevanema enda lehelt, tuleb valida laps, kelle kohta tõend kirjutatakse ja kool, kuhu see saadetakse.

3. Kui tõend on valmis, siis <Salvesta> vajutus saadab tõendi kohe kooli.

Valmis ja ära saadetud tõend on lapsevanemale näha õpilase <Distsipliini> aknas ning uudisvoos.


Klassijuhataja leiab saabunud tõendit ja kas kinnitab selle, lisades nii puudumistele põhjused või lükkab tagasi. Kui puudumistõend tagasi lükatakse, lisab klassijuhataja sellele selgituse. Selgitus on lapsevanemale näha uudisvoos ja lapse lehe <Distsipliin> aknas.


Esitatud tõend lapsele ja vanemale

Kui klassijuhataja on puudumistõendi kinnitanud, siis muutunud puudumise põhjus ja põhjendamise aeg on näha lapse ja lapsevanema vaates. Kinnitatud puudumistõendit näeb kui <Distsipliini> aknas vajutada põhjendatud puudumise kirjel. Tõendit näeb uudisvoos.