Puudumised ja märkamised

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õpilane ja lapsevanem näevad õpetajate poolt sisestatud märkamisi (positiivseid ja negatiivseid) ning puudumisi koos <Distsipliini> menüüst. Õpetaja sisestab märkuse õpilase kaardilt, puudumise kannab sisse ainepäevikuse.
Markamine.png

Kontroll puudumiste üle on üks tähtsamaid tegureid lapse koolitee edukuses.

Kodu saab ülevaate puudumistest ja saata tõendeid mugavamal viisil; kool on säilitanud senised toimingud puudumistega: aineõpetajad kannavad neid oma päevikusse ja klassijuhatajad lisavad põhjuseid.

Muutunud on märkuste sisestamine: nüüd ei ole enam vaja otsida hüüumärki õpilase real, vaid tuleb vajutada õpilase nimel, avada tema kaart ja sisestada märkus.


Puudumise sisestamine ainetunnis

Kui ainetund on lisatud, on õpetajal kaks võimalust hinnete / puudumiste sisestamiseks:

1. Lisada neid ükshaaval vajutades õpilase nime real oleval lahtril - avatakse eraldi aken, kuhu saab märkida puudumise tunnis olemise "linnukese" eemaldamisega. Kui puudumise põhjus on teada, saab selle kohe rippmenüüst valida.

2. Tunni kuupäeval vajutades avaneb harjumuspärane veerus hinnete / puudumiste sisestamise võimalus.

Pidage meeles, et kontrolltöö veergu puudumisi sisestada ei saa!


Märkuste (märkamiste) sisestamine

Markus5.png

Märkuse asemel kasutame lapse ja lapsevanema vaates terminit "märkamine" - õpetaja pani tähele kiitmist väärivat või muret tekitavat ja annab sellest lapsele / vanemale teada. Lisaks saab õpetaja täpsustada, kas tegui on kiituse või laitusega.

Märkamise sisestamiseks:

1. vajutada kas oma aine päevikus, klassi puudumiste päevikus, õpilase kaardil galeriis õpilase nimel;

2. vajutada ikoonil <Märkused>;

3. kirjutada märkus.

4. valida selle liik: kiitus, teade, märkus. Vastav info lisatakse igale märkusele.


  • Märkuse MUUTMINE on võimalik vajutades ise-enda lisatud märkuse real oleval lingil <Muuda>.
  • Märkuse KUSTUTAMINE ei ole võimalik - selle saab ainult tühistada - avada muutmiseks ja enne lisatud tekst asendada uuega - nt. "Märkus tühistatud" või "Vabandan, märkus lisatud eksikombel" vms.