Puudumised

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Koondab ajavahemikus juhtunud puudumised ja annab koolijuhile selge ülevaate õpilaste korralikkusest; klassijuhataja näeb ainult oma klassi puudumiste kokkuvõtet. On üks olulisemaid aruandeid.
Ap311.png
 1. vali <Aruanded>
 2. vajuta vajaliku aruande nimetusel
 3. Näed klasside valikut. "Kõik" avab klasside koondtabeli. Kui klass on valitud, siis .

Puudumiste aruanne

Aruande kuvamiseks tuleb teha valikud filtrist.

 • "Kõik" kuvab kogu õppeaasta puudumised klasside kaupa ja kogu kooli puudumiste summa jagatuna põhjusega ja põhjuseta puudumisteks ja hilinemisteks.
 • Klassi nimetusel või filtris oleva klassi nimel vajutades avaneb klassi õpilaste puudumiste kokkuvõte
 • Perioodi puudumiste ülevaate saab kuvada ka kogu kooli jaoks.
 • selgema ülevaate saamiseks saab valida, et näidatakse ainult neid õpilasi kes on puudunud või hilinenud
 • kui on vaja arvestusest välja lülitada või kaasata koolist lahkunud õpilasi tee valikud filtrist Kõik / Aktiivsed / Endised
 • kui klass on valitud, saab valida perioodi või seada kuupäeva vahemiku, mille kohta aruanne kogutakse.
Paru1.png


Puudumised liigiti

Aruande kuvamiseks tuleb teha valikud filtrist. Aruanne töötab samamoodi nagu puudumiste kokkuvõte, ainult et puudumised näidatakse kooli poolt defineeritud liikide kaupa (Klassifikaatorid ja Puudumiste liigid)

 • "Kõik" kuvab kogu õppeaasta puudumised klasside kaupa ja kogu kooli puudumiste summa jagatuna puudumiste ja hilinemiste kooli defineeritud liikide kaupa.
 • Klassi nimetusel või filtris oleva klassi nimel vajutades avaneb klassi õpilaste puudumiste jaotus
 • saab muuta näidatavat perioodi või valida ajavahemiku mille puudumisi näidatakse (alates.... kuni....)
 • selgema ülevaate saamiseks saab valida, et näidatakse ainult neid õpilasi kes on puudunud või hilinenud
 • kui on vaja arvestusest välja lülitada või kaasata koolist lahkunud õpilasi tegutse filtritega Kõik / Aktiivsed / Endised


Päeva puudujad

Pp44.png
Pp45.png

näitab kõiki kooli tänaseid puudujaid. Iga puuduja kohta kuvatakse tema vanemate kontaktid ja millistest ainetundidest puudumine on märgitud. Uus aruanne, mis on aluseks näiteks kodudesse helistamisel või hiljem ka sms teadete saatmisel.

 • saab muuta näidatavat päeva ja teha valiku klasside kaupa.
 • kuvatakse lapse nimi ja klass; tema vanemate nimed ja kontakttelefon, e-post; puudutud tunnid - tunni järjenumber ja aine.


Tulevikus puudujad

on päeva puudujate erijuhtum; aruanne koostatakse siis, kui päeva puudujate aruandesse valitakse tulevikus olev kuupäev.

Nüüd kontrollitakse klassijuhatajate poolt sisse kantud tulevikku ulatuvad puudumise põhjendused ja nende kohta kuvatakse info õpialste kaupa. Loomulikult loetakse üles ka need õpilased, kellele on päevikusse puudumine juba etteulatuvalt sisse kantud.

Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.

Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

  • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
  • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"