Puudulike hinnete aruanne

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Aruannete väljatrükiks kasuta oma veebilehitseja Print käsku.

Puudulikud hinded

Puud1.png
Puud2.png

Puudulike hinnete aruanne koostatakse õpilaste puudulike kokkuvõtvate hinnete põhjal. Aruandel on kaks detailsuse taset ja kolm filtrit.

 • on võimalik ekraanile saada klasside kaupa puudulike hinnete arv ning
 • saab vaadata õpilaste aru, kellel on puudulikke hindeid
 • on võimalik saada ekraanile õpetajate lisatud puudulike hinnete arvulike kokkuvõte (kõik õpetajad)
 • saab vaadata õpetajate kaupa lisatud hinnete detailvaadet
 • kõiki hindeid saab filtreerida hindetüübi järgi (aasta/kursuehinded, veerandihinded või kõik hinded).

Klassi numbril või filtril <Õpilased> vajutades saad õpilaste nimekirja ning iga õpilase kohta on toodud puudulike hinnete loetelu (hinne, aine, õpetaja, hinde kommentaar)

Puudulike hinnete aruandel ei ole veerandite vahetamise filtrit. Aruanne koostatakse igal juhul kogu kooliaasta kohta; iga näidatud hinde juures on:

 • kas veerand (siis on tegu perioodihindega)
 • või hindetüüp (aasta ja kursusehinnetel).
NB! Kui Sinu kooli jaoks puudulikke hindeid aruandesse ei koguta, on kasutatavates hindeskeemides märkimata puuduliku hinde piir või ei ole hinnetele määratud alumist protsendi-piiri.

Hinnete piirid on märgitud kooli hindamisjuhendis. Puudulik on hinne, mille alumine piir on väiksem kui puuduliku hinde piir. Näiteks muutub hinne puudulikuks alla 45% tulemuse korral; hinde "3" alumine piir on 46% ja see ei ole puudulik; hinde "2" alumine piir on 20% ja see on puudulik. Täpsemalt vaata artiklist Klassifikaatorid

Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

  • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
  • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"