Probleem & lahendus

From eKool wiki
Revision as of 14:29, 4 November 2007 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

kategooria: gpuntis


Klassidel on söögivahetund erineval ajal!

Tavaline olukord: 1 - 5 klass söövad 10.50 - 11.35 (peale 3.tundi); 6 - 12 klass 11.45 - 12.30 (peale 4.tundi) sel ajal on tundide alguse ajad nihkes.

Võimalik on ka veel keerulisem süsteem - klassid on jagatud 3 rühma, kelle söögivahetund algab ja lõpeb eri aegadel.

10.35 - 11.05 (peale 2.tundi); 11.30- 12.00 (peale 3.tundi) 12.25 - 12.55 (peale 4.tundi).

Error creating thumbnail: Image type not supported

Kuidas teha see süsteem gpUntisele selgeks?

Lahendus peitubki ülaltoodud pildis.

Kui tunniplaani koostamisel loobuda tundide algusaegadest ja selle asemel kasutada tundide numbreid ja defineerida söögivahetund igale klassile eraldi vastavalt nende söömise ajale.

Kui õpetaja peab olema 1. tulba klassidega 4ndas tunnis, siis jõuab ta ilusasti 3.tulba klassi 5ndasse tundi. 2.tulba klassi 4. tund tunniplaanis tähendab, et õpetaja ei saa samal ajal olla 1. ega 3nda tulba klassi 4ndas tunnis, saab aga olla 5ndas tunnis.