Popipatrulli sms teated

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! sms teade saadetakse automaatselt iga lapse iga koolipäeva esimese põhjuseta puudumise lisamisel päevikusse.
Pop7.png

Teate saatmise tingimused:

  • Kui puudumine on ette põhjendatud, siis teadet ei saadeta. Puudumise põhjendab klassijuhataja, enamasti Teie saadetud tõendi alusel.
  • Et vältida õpetaja vea tõttu puudumise sms saatmist on puudumise sisestamise ja teate saatmise vahele jäetud 10 minutit - kui puudumine selle aja jooksul põhjendatakse või kustutatakse, siis teadet ei saabu.
  • sms teavituse saatmise algatab sisse kantud puudumise fakt, mitte tunni lisamine päevikusse. Näiteks kannab õpetaja esimesest tunnist puudumise Teie lapsele eKooli kell 15:47. Teie saate sms selle kohta 15:57.
  • Et vältida sms teadete saabumist ebatavalistel aegadel saadetakse neid ainult tööpäevadel ja tööajal (kell 8 kuni 19). Kõik sellest ajast varem või hiljem või puhkepäevadel sisestatud puudumised sms ei tekita.
  • Maksimaalne sms sõnumite arv kalendrikuus on 26 sõnumit.
  • Kui Teie lapse õpetaja(d) kannavad enamasti puudumisi eKooli õhtuti ja tagantjärele, siis teavituspakett Teie jaoks ei tööta, sest Te ei saate oma lapse puudumistest teada ainult eKoolist mitte sms teavitusega.

Puudumisest teada andva sms teate sisu on:

eKool: Maret puudus tunnist nr. 3 (Eesti keel)

Igal juhul saab sms teavituse tellija nädala kokkuvõtva aruande: selle nädala põhjuseta puudumiste arvuga või teatega, et sellel nädalal põhjuseta puudumisi ei olnud. Kokkuvõttev aruanne saabub reedel kell 18:00.

eKool: Mihkel: põhjuseta puudumised sellel nädalal puuduvad
eKool: Maret puudus sel nädalal põhjuseta 1 tunnist
NB! sms teadet nädala kokkuvõtva aruandega ei saadeta kui sellel nädalal ei ole lapsega seotud päevikutesse lisatud mitte ühtegi ainetundi.

Passiivne teenus – perioodilist maksustamist ei toimu.

Popipatrulli teenus saab staatuseks „passiivne“ kui maksustamise hetkel (kui järgmine 30 päevane periood on lõppenud) pole viimase 21 päeva jooksul saadetud puudumise teavitust. Näiteks suvine koolivaheaeg.

Passivsust kontrollitakse iga jälgitava lapse kohta eraldi. Näiteks kui Juku puhul teavitus saadetud aga Mari puhul mitte siis Mari saab passiivse staatuse (tema eest järgmise 30 päeva tasu ei küsita) aga Juku mitte (30 päeva tasu lisandub arvele).

Popipatrulli teenus aktiveerub passiivses staatuses lapse kohta (Mari) kohe, kui saadetakse puudumise teavitus ning koheselt järgneb ka 30 päeva teenustasu küsimine.