Perepaketi seaded

From eKool wiki
Jump to: navigation, search

[category: teavitus]]

NB! eKooli senised tasulised lisateenused koonduvad ühte - Perepaketti. eKooli põhivõimalused (info, mis ammustel aegadel kirjutati õpilaspäevikusse) on ka edaspidi kättesaadav tasuta.
Pere1.png


Mida Perepakett sisaldab?

Perepaketi eesmärk on korrastada ja muuta lihtsamaks seni mitmes eri teenuses olevate ja eraldi tasustavate lisateenuste haldus:


NB! Juurdepääs seni tellitud tasulistele teenustele kestab edasi, kuid nende seadistusi ei saa uuest aastast enam muuta. Perepaketiga liitudes lõpetatakse kõik olemasolevad tellimused.

Kuidas ma muudan Perepaketi seadeid?

Pere6.png
Peremob2.png

Perepaketi seadete muutmiseks peab paketi tellija avama oma Seaded (hammasrattakujuline ikoon päises) ja valima sealt "Perepaketi seaded". Paketi tellija näeb oma seatud teavitusi erinevate laste jaoks, Perepaketis osalevad teised vanemad ja õpilased näevad, kes on nende Perepaketi tellija ning millised seaded on tehtud. Neid muuta nad ei saa.

Tellija näeb iga lapse kohta eraldi tabelit. Iga tabeli kohal on tema kui lapsevanema nimi ning teiste vanemate nimed. Iga lapse iga seotud vanema jaoks saab sisestada iga teenuse kohta nii mitu e-kirja aadressi või SMS sõnumeid saavat telefoni kui vaja. Seadete muutmiseks vajutada teenuse real Muuda ning teha muudatused.

Perepaketi tellimise alguses ei ole mitte ühtegi senist tasulist lisateenust aktiveeritud - lisatud saatmiseks vajalikke SMS saajaid või e-kirja aadressi. Peale Perepaketi tellimist suunataske tellija vajalike muudatuste tegemiseks Seadete lehele.


Kas ma näen oma Perepaketis toimunud makseid ja saadetud teavitusi?

Paketi tellija saab Perepaketi Seadete lehelt avada logi, kus on viimase kolme kuu jooksul tehtud maksete ja saadetud teadete loetelu. Kui tellitud on Nädalaraport, saab siit avada juba saadetud rapordi pdf faili. Iga kuu logid on eraldi lehel.Kas SMS teated saab lisaks osta?

Perepaketi SMS teadete arvestus käib pakti osaleiste kohta kokku - seda tuleb nende aktiveerimisel arvestada. Kui näiteks Popipatrulli teade saabub emale, isale ja vanaemale, siis tekitab iga puudutud tund kokku kolm SMS teadet. Kasutatud SMS arvu näeb nii Perepaketi tellimise lehelt kui ka Seadete lehelt. Kui SMS teated on otsa saanud, saadab eKool paketi tellijale SMS teate vastava infoga.

Perepaketti SMS juurde ostmiskes tuleb minna Tellimise lehele ja valida "Osta lisaks SMS teateid". Osta saab samade meetoditega nagu paketti. Ostmine toimub 25, 50 või 100 SMS teate kaupa. Hind oleneb nii lisapaketi eest tasumise viisist kui ka ostetavate sõnumite arvust.


Kuidas ma saan oma Perepaketi lõpetada?

NB! Lõpetada saab ainult korduvmaksega Perepaketti. Ühekordse maksega pakett lõppeb ise, kui seda enne lõputähtaega ei uuendata. Paketi lõpetamine tähendab, et järgmisel maksepäeval enam makset ei käivitata. Teenust saab kasutada kuni selle lõpupäevani.

Teenuse lõpetamise lingi leiab Perepaketi tellimise lehelt, kehtiva paketi akna all olevalt inforibalt. GooglePlayst või AppStorest tellitud teenused tuleb lõpetada äpist, valides tegevused, mis nende poodide jaoks on teenuse lõpetamseks ette nähtud.

Kui kasutaja, kes ei ole paketi tellija, ei ole rahul talle Perepaketi poolt jagatavate teenustega, peab ta pöörduma oma paketi tellija poole. Pereliige, kes ei ole paketi tellija, ei saa seda lõpetada.


Kuidas Perepakett erineb senistest teenustest?

Soovime, et vanemad võtaksid lapse koolis õppimisest rohkem osa. eKool saab seda toetada kooli ja kodu infovahetust parandades ja info saamise kanaleid lisades. On vanemaid, kes eelistavad e-kirju, on neid, kes soovivad sms saada ja on vanemaid, kelle põhiline suhtluskanal on äpp ja pushid.


Oluline uuendus on, et Perepaketi seadetes saab iga selle telija määrata, kuhu ja kellele tulevad Popipatrulli, Hindepatrulli või Kontrolltööde teavituse teated (seni olid need vaid SMS teadete kujul). Iga teenusega saab siduda mitu saajat - nii saab kontrolltööde teavituse tellida e-kirjaga ka vanaemale, kes muidu eKooli ei kasuta, aga kelle juures laps peale kooli õppimas on. Nadalaraport jääb e-kirjaga saadetavaks, aga selle adressaate võib olla mitu.


Perepaketi halduses on selle tellija paketi omanik, kes juhib oma pere paketi saadetavaid teateid. Hinnete statistikat näevad kõik paketti kuuluvad eKooli kasutajad kohe ja ilma lisaseadeteta. Iga Perepaketi liige saab ise määrata, millist infot ta soovib oma äppi äpi märguannete (push teatena) saada. Ülejäänud seaded on paketi tellija määrata.

NB! Kui paketis olev pereliige ei ole rahul talle saadetavate teadetega, ta soovib neid vähendada või lisada, peab ta pöörduma paketi tellija poole. Ühes peres võib olla aktiveeritud mitu Perepaketti, nende teavitused summeeruvad.