Pere arenguvestlus

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Arenguvestluste mooduli valmimist toetas Euroopa Liit
Kaksiklogo.png
Avv11.png
Avv13.png

Arenguvestlus on õpetaja, õpilase ja lapsevanema vaheline usalduslik vestlus, mille eesmärk on koostöö lapse arendamiseks. Enne arenguvestlust koostatakse küsimustik. Lapsevanemale ja õpilasele saadetakse kutse ja küsimustiku eeltäidetavad küsimused, et neid vestlusest informeerida ja mahukamad või pikemat analüüsi nõudvad vastused kodus ette valmistada. Küsimustik on vestluse selgroog, aga ei tohiks dikteerida vestluse käiku.

Vestluse alguses sisestatakse osalejad; vaadatakse üle eelmisel arenguvestlusel seatud eesmärgid ning vastatakse küsimustele. Vestluse lõpul vaadatakse üle nädala ajakava ning lepitakse kokku õpilasele seatavad eesmärgid järgmiseks perioodiks. Vestluse tulemusena koostatakse kirjalik kokkuvõte ehk protokoll, millest on hea lähtuda järgmisel arenguvestlusel. Eraldi tuleb rõhutada protokolli (nagu kogu arenguvestluse) konfidentsiaalsust - iga protokolli avamine logitakse!

Vestluse aken perele koondab selle pere kõigi lastega kõigil aastatel peetud vestluste infot.

Arenguvestlus toimub kolme rolli koostöös:

  • klassijuhataja avab vestluse, paneb paika küsimustiku, kutsub pere vestlusele ja vormistab protokolli.