Põhjuseta puudumised

From eKool wiki
Revision as of 19:43, 30 September 2011 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Koondab ajavahemikus suurel määral põhjuseta puudunud õpilaste info. Õpilaste valiku reegli määrab kool.
Pp36.png
 1. vali <Aruanded>
 2. vajuta aruande nimetusel "Põhjuseta puudujad"
 3. aruande nimetuse all näed seda reeglit, mille järgi aruanne praegu kogutakse. Kui Klassifikaatorid menüüst reeglit muudad, saad teistsuguse tulemuse.
 4. Näed klasside ja perioodide valikut. Kui oled juba seda aruannet kogu kooli jaoks koostanud, siis näed ka faile.
 5. Iga klassi põhjuseta puudujate kogumiseks vali klass ja periood või kogu aasta, kui soovid saada aasta ülevaadet


Kogu kooli põhjuseta puudumised failis

Pp38.png

Kogu kooli suurpuudujate nimekiri on tellitav aruanne, sest kõigi õpilaste üle kontrollimine on mahukas päring.

 1. Vali "Kõik" ja kas vajalik periood või "Aasta" kogu aasta kokkuvõtte saamiseks.
 2. Paari minutiga on aruanne koostatud ja selle fail salvestatakse edasiseks kasutamiseks. Kui aruanne on valmis, saad oma postkasti kirja.
 3. Aruande fail on kokku pakitud ja html vormingus. "Ava fail" laeb selle Sinu arvutisse. Faili nimetus algab "dropout_students_" millele järgneb rida numbreid.
 • leia see fail oma arvutist
 • topeltvajutus faili nimel avab zip failide lahtipakkija (on igas arvutis olemas, kui aga ei ole, pöördu oma IT tugiisiku poole)
Pp39.png
 • lahti pakutuna on faili laiendiks html ja see avaneb veebilehitsejas. Arvatavasti saad enne faili avamist ekraanile hoiatuse - tegu on Internetist alla laetud failiga, kas oled kindel, et soovid seda avada.


Avatud failis on:

 1. aruande nimetus
 2. aruande koostamise hetkel kehtinud õpilaste valiku reegel (sest kool saab reeglit alati muuta kui soovib)
 3. õpilaste nimed, klassid, (ainete nimetused, kui valik tehti aines puudumiste järgi), põhjuseta puudutud tunnid, toimunud tunnid, põhjuseta puudutud tundide osakaal.
 4. aruande koostaja ja koostamise aeg

Puudumiste klassifikaator

Pp35.png
 1. Ava Klassifikaatorid ja vali "Puudumiste liigid"
 2. Vajuta märkeruudul
 3. Vajuta märkeruudul "Meie kool summeerib puudumiste sündmusi". Avatakse lisainfo.
 4. Vali, kas summeerid sündmusi ainete kaupa või kokku tundidest.
 5. Vali, kas puudumisi kontrollitakse ainetundide arvu järgi või osakaaluna toimunud tundidest (protsentides)
 6. Sisesta, kui suur peaks olema puudumiste arv või protsent, et õpilane "suurpuudujate" aruandesse satuks.


Põhjuseta puudumised EHISesse

NB! Aruanne töötab alates 1.01.2011 sisestatud andmetega. 2010/11 õa kahel esimesel veerandil ei salvestatud kohal oldud tunde, seetõttu aruanne ei toimi.
Puudu 2.png

eKooli poolt ja EHISes on koolidele teenus avatud. Et aga koolid peaavd põhjuseta puudujad sisestama kahe kuu jooksul peale veerandi lõppu, siis ei sega see juunis 2011 avatud teenuse toimimist. Tsitaat EHISe kasutajajuhendist: "Andmeid on võimalik märkida jooksva veerandi kohta ja eelneva veerandi kohta, kuni järgmise veerandi esimese kuu 10. kuupäevani. Nt saab I veerandi (september, oktoober) puudumiste andmeid märkida kuni 10. novembrini."

eKooli ette valmistamine:

 1. avage kooli info - i täht kooli nime all oleva punase joone parempoolses otsas.
 2. avage kooli info muutmine - linnuke kooli nime ees
 3. lisage oma kooli EHISe id: leiate selle oma kooli info hulgast EHISes. SEE EI OLE KOOLI REGISTRIKOOD!

Kuidas leida: kooli kood EHISes on kood, millega EHIS Sinu kooli tunneb. Avad www.ehis.ee ja "Sisenen avalikku vaatesse". Sealt otsid kooli ja avad esimese ikooniga kooli üldandmed. Ja kohe esimeses plokis ongi. Et on tegu avaliku infoga, siis siin näiteks Lähte ÜG:

Õppeasutuse registrikood: 75012081

Õppeasutuse nimetus: Lähte Ühisgümnaasium

Õppeasutuse EHISe ID: 372

Omaniku liik: kohalik omavalitsus

Sellega on teenus eKooli poolt avatud.

Tegevuse käivitab EHISe keskkonnast antud korraldus. Peale Teie poolt määratud puudumiste % ja veerandi määramist pöördub EHIS üle x-tee eKooli poole ja küsib EHISes määratud parameetritele vastavaid puudujaid.

Leitud õpilased näitab EHIS tabelina ja nende puhul saate kinnitada, et see õpilane kuulub kinnitamisele ja salvestamisele ja too jälle mitte.

EHIS lähtub veerandite määramisel iga-aastaselt ministri poolt määratud kuupäevadest. Päringu sisendiks EHISe poolt on kuupäevavahemik (vastavalt valitud veerandile) ja protsendi alammäär. Seega ei pruugi "põhjuseta puudujate" ja EHISe väljundid täietsi kattuda, sest veerandite kuupäevad erinevad.

Põhimõtteliselt on teenuse tehtud nii, et saaks laadida kogu andmestikku (seega ka gümnaasiumi klasside õpilased; võib-olla gümnaasiumi puudujad on nt omavalitsuse mure). Ilmselt on vajalik mingi võimalus, et soovi korral gümnaasiumi õpilaste andmeid eristada ja mitte EHISesse peale kanda. Valiku nimekirjas puuduvad ka hetkel klassi andmed ja sortimise võimalus, mis võimaldaks lihtsamalt vahet teha.