Päring isikuandmete muutmise logi saamiseks

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! eKoolis hoitakse väga paljude inimeste andmeid, seetõttu on isikuandmete kaitse meile oluline.

Kui registreerid eKoolis uue kasutaja, küsime väga vähe infot: nime ja e-posti aadressi. Selline miinimumhulk andmeid on vajalikud kasutaja avamiseks. Oma isikuandmetele juurdepääsu saad reguleerida oma profiilist - sinu nime all on punane joon, selle paremas servas i täht ja sellel vajutades avatakse paan andmetega. Privaatsuse seaded on menüüs koos keele valiku ja muude kasulike tegevustega (täpsemalt loe Oma andmete muutmine). Et eKool haldab õppeinfot, siis koolile oma andmete avaldamisest ei saa keelduda.

Kooli liitumisavaldust esitades esitad juba rohkem isikuandmeid, nende vastutav töötleja on kool, andmete esitamiseks annad oma nõusoleku ning kool on seadnud reeglid kogutud andmetele juurdepääsu andmiseks.

Nimi, aadress, telefonid on traditsiooniliselt mõistetud kui isikuandmed. Õpetaja lisab hinded, puudumised ja märkused, mis on samuti isikuandmed ning mille kohta peab olema võimalik tagantjärele võimalik kindlaks teha, millal ja kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, muudeti ja kustutati ning millistele andmetele juurdepääs saadi. Kuidas eKool selle nõude täitmist korraldab:

1. iga eKooli kasutaja näeb oma uudisvoos, millal ja kelle poolt on hindeid, puudumisi, märkuseid lisatud, muudetud ja kustutatud. Iga selle sündmuse kohta tekib eraldi kirje, kus on viited nii eelmisele olekule ku ka praegusele väärtusele. See info on kättesaadav 30 päeva jooksul muudatuse toimumisest.

2. kõik eKooli sisenemised logitakse. Oma kasutajanimega tehtud viimast logimist näeb igaüks oma profiilis.

3. Kõik hinnete, puudumiste ja märkuste lisamised, muutmised, kustutamised logitakse.

4. Õiguste andmine ja ära võtmine logitakse.

Täpsemalt saate oma õigsutest isikuandmete osas lugeda artiklist Kasutaja õigused eKoolis Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete järgi

Sisenemiste, hinnete, märkuste, puudumiste ja kasutusõiguste logist tehakse väljavõte siis, kui kool või kasutaja esitab põhjendatud nõudmise selle info saamiseks. eKool on sellistele päringutele vastuseid koostanud paar korda aastas. Loomulikult saab kool küsida infot ainult oma koolipere ja kasutaja iseenda või oma lapse andmete kohta.

NB! Päringu esitamiseks tuleb saata digiallkirjaga kiri aadressil gdpr@ekool.eu. Kirjas palume märkida oma andmed (nimi, isikukood) ja põhjendus andmete saamiseks. Väljavõtte tegemise otsustab eKool.

Kool esitab võimalikult täpse info küsitava juhtumi kohta (õpetaja, päevik, klass, aine, seotud õpilased).