Päevikute kokkuvõte

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Õppetegevuste kokkuvõte kogub info klassiga seotud ainepäevikutest. Selles aruandes kogutakse ainult jooksvaid hindeid. On tellitav aruanne.
Pkokku.png

Aruande alguses on aruande nimetus, mis klassi kohta on koostatud ja milline on vaadeldav periood - kas mõni veerand või terve aasta. Need on valikud, mis tehakse aruannet tellides.

Kokkuvõtvas plokis on:

 • klassi päevikute arv (s.o. päevikud, kus vähemalt 1 selle klassi õpilane osaleb);
 • päevikutesse perioodis sisse kantud tundide arv, arvutatud kõigist päevikutest kokku;
 • jooksvate hinnete arv;
 • nendest jooksvate puudulike hinnete arv,
 • puudutud tundide arv;
 • nendest põhjuseta puudumiste arv.


Järgnevad päevikute kaupa tabeli read. Iga päeviku kohta näidatakse:

 • päeviku nimetus
 • õpetaja(d)
 • valitud perioodis sellesse päevikusse kantud tundide arv
 • õpilasi päevikus (aruande koostamise hetkel, seepärast on mõistlik aruanne tellida kohe veerandi lõpul)
 • jooksvate hinnete statistika:
  • hinnete arv ja keskmine hinne (kui kool keskmisi arvutab);
  • puudulike hinnete arv ja % kõigist hinnetest.
 • puudumiste statistika:
  • puudutud tundide arv, nendest põhjuseta puudutud tundide arv;
  • puudutud tundide % (kõigist toimunud tundidest, s.o. tundide arv * õpilaste arv);
  • põhjuseta puudutud tundide % (kõigist toimunud tundidest, s.o. tundide arv * õpilaste arv).

Aruane lõpus on tellija nimi ja aruande koostamise aeg.

NB! tegu on JOOKSVATE HINNETE aruandega (klassi kokkuvõte aruanne, mis lisati aprillis näitab kokkuvõtvate hinnete infot) .

 • Leiate selle <Õpetaja> aruannete sektsioonist - koolijuht kogu kooli kohta, klassijuhataja oma klassi kohta.
 • Tellitav aruanne - mõistlik on iga veerandi lõpul tellida ja siis saab faili alati avada kui vaja on (nagu juba teate, siis klassijuhataja tellitud aruannet saab avada ka koolijuht ja koolijuhi tellitud aruannet klassijuhataja, seega ei pea iga inimene ise endale aruannet koostama); aruanne avaneb html failina eraldi aknas.