Päeviku sisu print

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jätame aega nendega harjumiseks ning kasutame paralleelselt kahte päeviku vormi. Päevikus olev info on mõlemas vormingus sama!
Ppr1.png
Ppr2.png
Ppr3.png

Päevikus on kaks linki (tegevust) kohe õpilaste nimekirja kohal - Trüki õpilaste nimekiri ja Trüki hinnetega päevik. Tegelikult juhatavad need lingid õpetaja brauseri Print käsule ja siis trükivad printimiseks koostatud kujunduses päeviku.

Iga õpetaja saab oma veebilehitseja Print dialoogiaknas teha otsuseid näiteks päise ja jaluse kuvamise, paberi suuruse jms kohta, et võimalikult sobiv tulemus saada. Trükkimiseks kujundatakse ekraanil nähtav info ümber. Oluline on teada, et päevik trükitakse samade valikutega nagu ekraanil näha on. Nii et kui on valitud "Ainult hinded", siis trükitaksegi vaade "ainult hinded" - õpilaste nimekiri ja hinded. Kui valitud on 1. veerandi hinded, siis trükitakse ainult 1. veerandi hinded.

Teada olevad vead:

a. õpilaste nimekirja trükkimisel ei teki (veel) vaikeseadetega tühja ruudustikku. Joonte asemel ruudustiku saamiseks peab lubama Chrome’s trükkkimise dialooogis “ Background colors and images” ning Firefoxis “Print background images”.

b. kui päevikus on palju infot (veerge), siis ühele lehe laiusele mitte mahtunud veerud trükitakse eelmiste alla ja ilma õpilaste nimedeta. MIs on muidugi kole. Soovitan valida “ainult hinded” variant või määrata täpsem kuvamise filter, kas õppeperioodi valikuga või hindetüüpide valikuga. Jätkame tööd selle teemaga.

c. Kokkuvõtvate hinnete ja kontrolltööde kohta trükitakse ainult kuupäev, hindetüüpi veel mitte.