Päeviku lisamine

From eKool wiki
Revision as of 11:38, 14 September 2012 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! eKooli päevik on ühe või mitme ainekaardi sidumine õpetaja ja õpilastega. Õpilaste valikuks kasutatakse silte, mis määravad õpilased, kes selles päevikus osalevad. Iga ainekaarti võib siduda nii mitme päevikuga nagu vaja.
Paevik4.png
 • vali <Õppeaasta>. Avaneb selle õppeaasta päevikute list.
 • päeviku nimetusel vajutades näed selle definitsiooni: õpetajat, seotud ainekaarti (õppekava ja kursus), õpilasi, kes hetkel päevikuga seotud ja millise märgendite kombinatsiooniga nad lisatud on.
 • Päeviku nimetuse ees võib olla kaks märki: tabalukk näitab, et päevik on lukus; hoiatav hüüumärk aga, et päevikuga ei ole seotud ühtegi õpetajat.

Päeviku lisamine

Paevik33.png
 1. vajuta <+> otsinguakna kõrval
 2. päevikute loetelus avaneb uue päeviku nimetuse kirjutamise aken.
 3. sisesta päeviku nimetus ja vajuta <Enter>; uus päevik lisandub päevikute loetellu.
 4. vali õppekava ja ainekaart, mille põhjal see päevik toimib (ainekaardis on määratud hindamise viis ja kasutatavad hindeskeemid)
 5. kui selle päeviku info ei tohi jõuda aruannetesse (puuudmised, tunnistus, hinnetleht jms) siis eemalda vaikimisi olemas olev linnuke "Aruanne" järelt
 6. sisesta / vali õpetaja, kes selle päevikuga seotud on (sisesta õpetaja nime algus ja siis vali nooleklahvidega nimi ning vajuta <Enter>)
 7. sisesta õpetaja planeeritud tundide arv selles päevikus
 8. kui õpetajaid on rohkem, siis vajuta linki <Lisa teine õpetaja> ja korda õpetaja valimist.
 9. vajuta <Salvesta>
  Paevik34.png
 10. Seo päevikuga õpilased: sisesta märgendite komplekt, millega õpilased valitakse. Iga märgendi puhul korda valikut. Samas reas olevad tingimused liituvad - s.o. õpilasel peavad olema kõik loeteltud märgendid; erinevates ridades olevad märgendid täiendavad üksteist (õppegrupid üle klasside).
 11. lisa "lisa silt" lingiga nii mitu rida õpilast evaliku tingimusi nagu vaja on.
 12. vajutus <Vali õpilased/Salvesta> toob ekraanile juba valimisse kuuluvate õpilaste nimed.
 13. <Salvesta päevik> kannab info andmebaasi.


Õpilaste valik päevikusse: ridades olev info liitub; erinevates ridades olev info lisab uusi valikukriteeriume.

Näitel olevasse päevikusse kuuluvad kõik:

 • 1b klassi poisid
 • 3nda klassi poisid (kui seal on a, b ja c klass, siis poisid nii 3a, kui ka 3b ja 3c klassist)
 • 5a klassi poisid

Päeviku muutmine

 1. päeviku nimel vajutades saad ette osade kaupa muudetava päeviku definitsiooni;
 2. muudad eraldi õppekava, ainekaarti, või õpetajat (vajuta <Muuda> päeviku definitsiooni aknas)
 3. eraldi seotud märgendeid.