Päeviku lisamine

From eKool wiki
Revision as of 08:56, 23 April 2016 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! eKooli päevikus seotakse ainekaart (mida ja kuidas hindame), õpetaja ja õpilastega. Õpilaste valikuks kasutatakse silte, mis määravad õpilased, kes selles päevikus osalevad. Iga ainekaarti võib siduda nii mitme päevikuga nagu vaja.
Ase4.png
 • vali <Õppeaasta> ja <Päevikud>. Avaneb selle õppeaasta päevikute list.
 • päeviku nimetusel vajutades näed: päeviku nimetust, seotud ainekaarti (õppekava ja kursus), õpetajaid ning õpilaste valiku siltide kombinatsiooni. <Näita liikmeid> avab päevikus hetkel aktiivsete õpilaste nimekirja.
 • Päeviku nimetuse ees võib olla kaks märki: tabalukk näitab, et päevik on lukus; hoiatav hüüumärk aga, et päevikuga ei ole seotud ühtegi õpetajat.


Päeviku otsimine

Päevikute nimekirja kohal on otsinguaken. Selles oleva otsisõna järgi filtreeritakse päevikuid nii päeviku nimetuse kui ka õpetajate nimede järgi. Nii leiab otsisõna “maa” nii päevikud, mille nimetuses on “maateadus” või “kolmas maailmasõda” kui ka õpetajate Kasemaa ja Maatriks päevikud.


Päeviku lisamine

Pdef21.png
Pdef23.png
 1. vajuta <+> otsinguakna kõrval
 2. Avaneb uue päeviku definitsiooni sisestamise aken.
 3. sisesta päeviku nimetus
 4. vali õppekava ja ainekaart, mille põhjal see päevik toimib (ainekaardis on määratud hindamise viis ja kasutatavad hindeskeemid). Kui vaja, saab sama päevikuga siduda ainekursuseid erinevatest õppekavadest. Kursuste seotud õppekava aine peab olema sama (s.o. ei saa siduda matemaatika ja füüsika kursuseid). Hindamine (hinnete tüübid, hindeskeemid) leitakse esimesena seotud ainekaardilt.
 5. kui lisad huviringi, pikapäevarühma vms päevikut, mille info ei tohi jõuda aruannetesse (puuudmised, tunnistus, hinnetleht jms) siis tuleb valida vaikimisi olemas oleva valiku (Ainepäevik) asemel huviringi päeviku lisamine. Seda valikut saad alati muuta.
 6. kui selles päevikus on lubatud aineõpetajal ja koolijuhil ükshaaval õpilaste lisamine, siis tee linnukene vastava küsimuse ette. Vaikimisi on see avatud.
 7. kui kooli jaoks on avatud kursustele registreerumise moodul, saab ainepäevikusse lisada õpilasi, kes on ette registreeritud. Selleks tuleb päeviku defineerimisel valida seotud kursus(ed), nende õpilaste valiku saab õpilaste päevikusse lisamisel kinnitada.
 8. sisesta / vali õpetaja, kes selle päevikuga seotud on (sisesta õpetaja nime algus ja siis vali nooleklahvidega nimi ning vajuta <Enter>)
 9. sisesta õpetaja planeeritud tundide arv selles päevikus (kui ainekaardil on tundide arv olemas, siis see leitakse)
 10. kui õpetajaid on rohkem, siis vajuta linki <Lisa teine õpetaja> ja korda õpetaja valimist. Asendusõpetajale lisa vajalik "linnuke" ja vali asenduse põhjus.
 11. vajuta <Salvesta>
Pdef22.png

Asendusõpetaja lisamine päevikule

 1. vajuta linki <Lisa teine õpetaja> ja korda õpetaja valimist.
 2. sisesta / vali õpetaja, kes selle päevikuga seotud on (sisesta õpetaja nime algus ja siis vali nooleklahvidega nimi ning vajuta <Enter>)
 3. Asendusõpetajale lisa vajalik "linnuke" ja vali asenduse põhjus.
 4. vajuta <Salvesta>

Asendsuõpetajale kuvatakse nime taha vastav tekst.

NB! Ka ainepäevikust lisatud asendused on päeviku definitsioonis näha! Asendusi saab lõpetada nii siit kui ka ainepäevikust.

Õpilaste valik päevikusse siltide järgi

NB! Õpilaste valikus peab alati olema VÄHEMALT ÜKS valikukriteerium. Ilma valiku tingimuse lisamiseta ei saa päevikusse ühtegi õpilast!
NB! Õpilaste valikul päevikusse saab ühte ritta paigutada: süsteemse klassi sildi; süsteemse paralleeli sildi; soo sili; kooli sildi. Kui õpilased on kahest klassist, tuleb lisada valikuks kaks rida.
Paevik42.png
Paevik43.png
Nopi4.png
Nopi11.png
 1. Seo päevikuga õpilased: sisesta sildid, millega seotud õpilased valitakse.

Samas reas olevad tingimused liituvad - s.o. õpilasel peavad olema kõik loeteltud märgendid; erinevates ridades olevad märgendid täiendavad üksteist (õppegrupid üle klasside).

 1. lisa "lisa silt" lingiga nii mitu rida õpilaste valiku tingimusi nagu vaja on.
 2. vajutus <Näita liikmeid> toob ekraanile juba valimisse kuuluvate õpilaste nimed.
 3. <Salvesta liikmed> lisab valitud õpilased päevikusse.


Õpilaste valik päevikusse: ridades olev info liitub; erinevates ridades olev info lisab uusi valikukriteeriume.

Näitel olevasse päevikusse kuuluvad kõik:

 • 10 klassi (üle kõigi paralleelide) kunstisuuna õpilased
 • 11 klassi (üle kõigi paralleelide) kunstisuuna õpilased
 • 12 klassi (üle kõigi paralleelide) kunstisuuna õpilased

"Kunsti suund" on kooli silt, millesse on kogutud erinevate klasside õpilased. Süsteemse klassi sildi kasutamine tagab, et kunstiajaloo kontrolltööd jõuavad kontrolltööde plaani.


Õpilaste noppimine päevikusse

Õpilaste noppimine päevikusse on nende ükshaaval lisamine, otsing toimub õpilase perenime järgi.

1. Administraator lubab päevikusse õpilaste ükshaaval noppimise õpetajatele ja kooijuhile. Selleks avada päeviku definitsioon ja lisada linnuke küsimuse vastuseks.

2. Administrator vajutab õpilaste siltide järgi valiku järel linki "Lisa päevikusse õpilasi"

3. Avatakse õpilase perenime otsingu aken. Sisestada valiku meetod:

 • klassi järgi - vali klass ja vajuta <Otsi>. Kuvatakse klassi nimekiri, kust saab valid aõpilased, kes selles päevikus peavad olema.
 • perekonnanime järgi - sisesta see või osa sellest otsinguaknasse ja vajuta <Otsi>. Otsinguakna alla kuvatakse kõik kooli õpilased, kelle perekonnanimes sisaldub otsisõna. Iga õpilase nime taga on näidatud klass, kus ta õpib.

4. Otsingu tulemusel leitud õpilased kuvatakse otsinguakna all, igale õpilasele näidatakse tema klassi. Valida õpilased ja lisada need päevikule.


NB! Ükshaaval, sildi väliselt lisatud õpilasi saab ka ükshaaval kustutada. Kui aga sama õpilane hakkab kuuluma päevikusse siltide alusel, siis tema kustutamine ei ole enam võimalik.
Nopi3.png
Kopi2.png

5. Päevikusse mitte enam kuuluvate õpilaste eemaldamiseks kasutada linki <Kustuta> õpilase nime taga. See link kuvatakse ainult päevikusse ükshaaval lisatud õpilastele.

6. Õpetaja ja koolijuht nopib päevikusse õpilasi selle päeviku all olevast sektsioonist. Sektsioon ei ole näha asendusõpetajatele ja siis, kui administraator ei ole päevikusse õpilaste ükshaaval lisamist lubanud.

7. Õpetaja ja koolijuht eemaldab päevikusse ükshaaval lisatud õpilasi samast sektsioonist. Need õpilased on seejärel leitavad päevikust kui "endised" õpilased.

Õpetaja ja koolijuhi tegevusi seoses õpilaste ükshaaval päevikusse lisamisega saab edasi lugeda artiklist õpilaste noppimine

Päeviku muutmine

 1. päeviku nimel vajutades kuvatakse päeviku kirjeldus;
 2. muudad eraldi õppekava, ainekaarti, või õpetajat (vajuta <Muuda> päeviku definitsiooni aknas)
 3. muudad eraldi päevikuga seotud õpilasi - muudad silte ja vajutad <Näita liikmeid> ning <Salvesta liikmed>.


Päeviku kopeerimine

Päeviku definitsiooni saab sama õppeaasta sees kopeerida. Selleks:

 1. Ava päeviku leht ja ava päeviku definitsioon vajutades <Muuda>
 2. Vajuta sellel lehel <Kopeeri>
 3. Sisesta uue päeviku nimetus ja salvesta
 4. Lisa uuele päevikule õpetaja(d); muuda vajadusel õpilaste valikut (sildid kantakse üle kopeeritud päevikust)