Otsus

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Otsuse abil toimuvad kõik õpilaste klassidesse ja õppekavadesse kuulumisega seotud tegevused. Otsuse kaudu saate lisada kooli eluga kaasas käivaid dokumente, näiteks käskkirju. Kõik sisestatud otsused kajastuvad lapse "Sündmuste" nimekirjas.

Sisestatud otsuste teksti redigeerimise õigus on koolijuhil ja see toimub õpilase kaardilt galeriist. Otsusega tehtud tegevust (nt. järgmisse klassi üle viimist) enam muuta ei saa. Otsuste ja käskkirjade muutmisest loe täpsemalt Käskkirjad.

Otsused, mis muudavad õpilase rolli

Otsus3.png

Õpilase roll iga õppeaasta jaoks määratakse tema kuuluvusega õppekavasse, klassi ja paralleeli. Seda kuuluvust muudad otsustega.

Otsusega lisad viiteid neile dokumentidele, mis Sinu koolis õpilastega seotud "ametlikku" asjaajamist korraldavad.

 • Ava Õppeaasta leht, vali õppekava ja klass
 • Vali välja õpilane (õpilased) kelle kohta seda otsust kirjutad. (linnuke õpilase ees või valida kõik).
 • Vali otsuse liik:
Otsus4.png

Otsused on:

 • "Muuda praegust kuuluvust" õpilase selle õppeaasta paralleelklassi muutmine
 • "Vii üle järgmisse klassi" õpilane viiakse üle järgmisse õppeaastasse, klass on (peab olema) praegune klass + 1; õppekava saab muuta, paralleelklassi saab muuta.
 • "Õpilane lõpetab kooli" - õpilane saab kooli lõpetamise tunnuse ja järgmisel aastal õpilaste nimekirja ei kuulu; tulevikus arvame kooli vilistlaste hulka.
 • "Õpilane lahkub koolist" - õpilane saab koolist ära minemise tunnuse, järgmisel aastal õpilaste nimekirja ei kuulu
 • "Jääb istuma" - õpilane viiaks eüle järgmisse õppeaastasse, klass jääb samaks kui sel aastal; paralleeli saab muuta.
 • "Muud" - siia saab sisestada info, mis otseselt ei too kaasa õppeaasta ega klassi muudatust: kiitused, laitused, otsused suvetööle jäämise suhtes ja teised sarnased dokumendid.


Lisa otsus:

 • lisa otsuse number, kuupäev ja tekst.
 • Salvesta lõpetab otsuse lisamise ja muudab õpilaste kuuluvust.
 • Õpilase staatust näed Õppeaasta klassi nimekirjas õpilase real; see on kas "Aktiivne"; "Üle viidud"; "Lahkus koolist" või "Lõpetas". Staatusel klikates näeb selle muutmise aluseks olevat otsust.

Kuigi akna kohal olev tekst ütleb "Õppenõukogu otsus" tuleks neid välju kasutada igasuguste dokumentide andmete sisestamiseks (kõiki otsuseid õpilaste koolis liikumise kohta ei tehta õppenõukogus).


Õpilase kuuluvust mitte muutvad otsused

lisab kas administraator Õppeaasta aknast või klassijuhataja eraldi Otsuse aknast. Loe täpsemalt Käskkirjad.