Optimeerimise strateegia E

From eKool wiki
Revision as of 09:29, 14 May 2008 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

gpUntise 2008 versiooni on lisatud täiesti uus optimeerimise strateegia - "üleöö optimeerimine" (nimetame nii kuni parema nime leidmiseni) tähendab tegelikult geneetilist algoritmi. On suhteliselt ressursimahukas optimeerimine, annab aga ka hea tulemuse.

StrateegiaE.jpg

Strateegia E valib kaks head tunniplaani (vanemad) ja arvutab nende põhjal uue tunniplaanide seeria. Sarnaselt pärimisele päris elus annavad vanemad lastele üle oma parimad omadused. Tunniplaanide maailmas ei ole vaneamd võrdsed, mõlemad on oma spetsiifilised karateristikud, seega annab need tulemus-plaanidele üle vaid ema-tunniplaan.

Strateegiae1.png

sellise valikuga tehakse läbi nii mitu ringi kui optimeerimist käivitades määratud on.

Strateegiae2.png

Selline optimeerimine võtab oluliselt rohkema aega kui teised strateegiad, aga tagab paremad tulemused. Soovitatakse kasutada seda strateegiat alles siis, kui ülejäänud strateegiatega on juba saavutatud küllalt häid tulemusi ja olete kindlad, et algandmed (tundide määratlusd, klasside ja õpetajate koormused) on korras ja ei vaja enam parandamist.