Optimeerimise strateegia E

From eKool wiki
Revision as of 09:23, 14 May 2008 by 10.0.1.200 (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

gpUntise 2008 versiooni on lisatud täiesti uus optimeerimise strateegia - "üleöö optimeerimine" (nimetame nii kuni parema nime leidmiseni) tähendab tegelikult geneetiline algoritm. On suhteliselt ressursimahukas optimeerimine, annab aga ka hea tulemuse.

StrateegiaE.jpg

Strateegia E valib kaks head tunniplaani (vanemad) ja arvutab nende põhjal uue tunniplaanide seeria. Sarnaselt pärimisele päris elus annavad vaneamd lastele üle oma parimad omadused. Tunniplaanide maailmas ei ole vaneamd võrdsed, mõlemad on oma spetsiifilised karateristikud, seega annab need tulemus-plaanidele üle vaid ema-tunniplaan.

Selline optimeerimine võtab oluliselt rohkema aega kui teised strateegiad, aga tagab pareamd tulemused. Soovitatakse kasutada seda strateegiat allaes siis, kui ülejäänud strateegiatega on juba saavutatud küllalt häid tulemusi ja olete kindald, et algandmed (tundide määratlusd, klasside ja õpetajate koormused) on korras ja ei vaja enam parandamist.