Optimeerimine

From eKool wiki
Revision as of 11:11, 11 August 2009 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Gpopt1.png

Planeerimine> Optimeerimine annab gpUntise kasutajale valida lihtsamate (ja kiiremate) ning keerukamate (parimaid lahendusi leida püüdvate ja aeglasemate) strateegiate vahel. Saab määrata optimeerimise ajal koostatavate tunniplaanide arvu ning muid parameetreid:

 • Tunniplaanide arv sarja kohta - Kui palju tunniplaane töötatakse välja iga optimeerimise käigus.
 • Optimeerimise astmeid tunniplaani kohta - Sa võid valida kas vähese (1) või väga range (9) optimeerimise vahel - võib seda võrrelda malearvutiga, määrab läbi mängitavate sammude arvu, kui kaua arvuti igat liigutust analüüsib.
 • Plaanimisprotsent - Kõiki tunde pole vaja plaanida optimeerimise käigus, seega on hea siia panna mingi %, tühjaks jäetud väli = 100%. Mida väiksema % siia määrad, seda enam on gpUntisel vabadust leida häid lahendusi, miinuseks on vajadus järele jäänud tunnid siiski tunniplaani saada.
 • Sarnasus eelmise tunniplaaniga - Kasuta eelmiste optimeerimiste tulemusi (0-4). Mida suurem see arv on, seda enam saab Untis tugineda eelmiste optimeerimiste tulemsutele ja seda kiiremini uus variant tunniplaanist valmis saab.
 • Tunniplaani tingimuslik lukustamine - Uus tunniplaan töötatakse välja eelnevate tulemuste põhjal.
 • Ainult soovitud vabad päevad - Õpetajatele jäetakse vabaks ainult soovitud päevad; tunnid püütakse paigutada ühtlaselt kõigile ülejäänud päevadele.
 • Ruumi suuruse arvestamine - Optimeerimisel võetakse arvesse ruumide kohta sisestatud väärtusi
 • Kasvuprotsent - Plaanitavate tundide osa kasvu samm strateegiate C ja D jaoks.
 • Ruumile asukoha väline märgendi andmine on olnud võimalik ka varem. Nüüd on võimalik ka üldise optimeerimise käigus märkida vajadust kaugemal asuvaid ruume arvese võtta ja sama asukohavälise koodiga ruume vajavaid tunde poolpäeva kaupa koondada (Off-site rooms by the 1/2 day).


Kui tunniplaan on juba olemas, siis tähendab optimeerimine selle alusel uute tundide lisamist ja vajalike muutuste tegemist.

Kui tahad täiesti uut plaani, kustuta enne vanad tunniplaanid ( Planeerimine > Kustuta tunniplaan). Optimeerimise strateegiad - gp-Untis pakub optimeerimiseks mitmeid põhiskeeme, nagu:

Optimeerimise strateegiad Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt 4 peamist optimeerimise strateegiat. Üldiselt: tunnid paigutatakse tunniplaani. Seejärel nad paigutatakse ümber ja hinnatakse saadud tunniplaani kvaliteeti

* Strateegia A - gpUntis arvutab seeria n erinevast tunniplaanist. Nõutud tunniplaanide arvu saab sisestada optimeerimise parameetrite akna välja „ Tunniplaanide arv sarja kohta (1-20)“. Koostatakse n erinevat tunniplaani ja nende hulgast väljastatakse parim. 9 tunniplaanist valitakse näitamiseks parim ehk väikseima punktide arvuga plaan.

 • Strateegia B - Algus nagu A-strateegial: leitakse n erinevat tunniplaani. Parim nendest saab seejärel olema aluseks uuele n tunniplaanile, mis koostatakse sarnasena alustunniplaanile. Seda korratakse, kuni enam uued plaanid ei saa paremad kui alusplaan. Strateegia B on alustamiseks kõige parem valik – on suhteliselt kiire ja annab korraliku tulemuse. Valitakse parim tunniplaan ja seda muutes luuakse järgmine sari tunniplaane mille hulgast leitakse parim jne.
 • Strateegia C - Selle strateegia jaoks alustatakse teatud % tundide (vaikimisi 30%) paigutamisega tunniplaani. Parim plaanidest saab aluseks uuele optimeerimisele, kus paigutatakse juurde 10% tunde. Optimeerimist korratakse kuni kõik tunnid on paigas.
 • Strateegia D - On kombinatsioon B ja C strateegiatest. gpUntis alustab teatud % tundide paigutamisest (vaikimisi 30%) kasutades strateegiat B ja tehes optimeerimist niimitu korda kui enam paremat plaani ei saavutata. Parim saadud tunniplaan võetakse aluseks 10% suurema arvu tundide paigutamiseks strateegia B järgi ja seda kuni kõik tunnid on paigas. On selge, et sel moel saab tõenäoliselt parima plaani, aga see võib võtta päris kaua aega.
 • Uus strateegia E (lisandus 2008 versiooni) - leiab parima ja halvima plaani peale 9 optimeerimiseringi ja koostab nende alusel kõige parema plaani. Püütakse leida "ema" ja "isa" tunniplaani parimaid omadusi ning neid kokku viia.