Difference between revisions of "Optimeerimine"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Optimeerimise tulemused)
 
Line 1: Line 1:
 
[[category: gpuntis]]
 
[[category: gpuntis]]
[[image:gpopt1.png]]
+
[[image:u2015_opt.png]]
  
 
''Planeerimine> Optimeerimine'' annab gpUntise kasutajale valida lihtsamate (ja kiiremate) ning keerukamate (parimaid lahendusi leida püüdvate ja aeglasemate) strateegiate vahel. Saab määrata optimeerimise ajal koostatavate tunniplaanide arvu ning muid parameetreid:
 
''Planeerimine> Optimeerimine'' annab gpUntise kasutajale valida lihtsamate (ja kiiremate) ning keerukamate (parimaid lahendusi leida püüdvate ja aeglasemate) strateegiate vahel. Saab määrata optimeerimise ajal koostatavate tunniplaanide arvu ning muid parameetreid:

Latest revision as of 11:30, 11 March 2015

U2015 opt.png

Planeerimine> Optimeerimine annab gpUntise kasutajale valida lihtsamate (ja kiiremate) ning keerukamate (parimaid lahendusi leida püüdvate ja aeglasemate) strateegiate vahel. Saab määrata optimeerimise ajal koostatavate tunniplaanide arvu ning muid parameetreid:

 • Tunniplaanide arv sarja kohta - Kui palju tunniplaane töötatakse välja iga optimeerimise käigus.
 • Optimeerimise astmeid tunniplaani kohta - Sa võid valida kas vähese (1) või väga range (9) optimeerimise vahel - võib seda võrrelda malearvutiga, määrab läbi mängitavate sammude arvu, kui kaua arvuti igat liigutust analüüsib.
 • Plaanimisprotsent - Kõiki tunde pole vaja plaanida optimeerimise käigus, seega on hea siia panna mingi %, tühjaks jäetud väli = 100%. Mida väiksema % siia määrad, seda enam on gpUntisel vabadust leida häid lahendusi, miinuseks on vajadus järele jäänud tunnid siiski tunniplaani saada.
 • Sarnasus eelmise tunniplaaniga - Kasuta eelmiste optimeerimiste tulemusi (0-4). Mida suurem see arv on, seda enam saab Untis tugineda eelmiste optimeerimiste tulemsutele ja seda kiiremini uus variant tunniplaanist valmis saab.
 • Tunniplaani tingimuslik lukustamine - Uus tunniplaan töötatakse välja eelnevate tulemuste põhjal.
 • Ainult soovitud vabad päevad - Õpetajatele jäetakse vabaks ainult soovitud päevad; tunnid püütakse paigutada ühtlaselt kõigile ülejäänud päevadele.
 • Ruumi suuruse arvestamine - Optimeerimisel võetakse arvesse ruumide kohta sisestatud väärtusi
 • Kasvuprotsent - Plaanitavate tundide osa kasvu samm strateegiate C ja D jaoks.
 • Ruumile asukoha väline märgendi andmine on olnud võimalik ka varem. Nüüd on võimalik ka üldise optimeerimise käigus märkida vajadust kaugemal asuvaid ruume arvese võtta ja sama asukohavälise koodiga ruume vajavaid tunde poolpäeva kaupa koondada (Off-site rooms by the 1/2 day).


Kui tunniplaan on juba olemas, siis tähendab optimeerimine selle alusel uute tundide lisamist ja vajalike muutuste tegemist.

Kui tahad täiesti uut plaani, kustuta enne vanad tunniplaanid ( Planeerimine > Kustuta tunniplaan). Optimeerimise strateegiad - gp-Untis pakub optimeerimiseks mitmeid põhiskeeme, nagu:

Optimeerimise strateegiad Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt 4 peamist optimeerimise strateegiat. Üldiselt: tunnid paigutatakse tunniplaani. Seejärel nad paigutatakse ümber ja hinnatakse saadud tunniplaani kvaliteeti

* Strateegia A - gpUntis arvutab seeria n erinevast tunniplaanist. Nõutud tunniplaanide arvu saab sisestada optimeerimise parameetrite akna välja „ Tunniplaanide arv sarja kohta (1-20)“. Koostatakse n erinevat tunniplaani ja nende hulgast väljastatakse parim. 9 tunniplaanist valitakse näitamiseks parim ehk väikseima punktide arvuga plaan.

 • Strateegia B - Algus nagu A-strateegial: leitakse n erinevat tunniplaani. Parim nendest saab seejärel olema aluseks uuele n tunniplaanile, mis koostatakse sarnasena alustunniplaanile. Seda korratakse, kuni enam uued plaanid ei saa paremad kui alusplaan. Strateegia B on alustamiseks kõige parem valik – on suhteliselt kiire ja annab korraliku tulemuse. Valitakse parim tunniplaan ja seda muutes luuakse järgmine sari tunniplaane mille hulgast leitakse parim jne.
 • Strateegia C - Selle strateegia jaoks alustatakse teatud % tundide (vaikimisi 30%) paigutamisega tunniplaani. Parim plaanidest saab aluseks uuele optimeerimisele, kus paigutatakse juurde 10% tunde. Optimeerimist korratakse kuni kõik tunnid on paigas.
 • Strateegia D - On kombinatsioon B ja C strateegiatest. gpUntis alustab teatud % tundide paigutamisest (vaikimisi 30%) kasutades strateegiat B ja tehes optimeerimist niimitu korda kui enam paremat plaani ei saavutata. Parim saadud tunniplaan võetakse aluseks 10% suurema arvu tundide paigutamiseks strateegia B järgi ja seda kuni kõik tunnid on paigas. On selge, et sel moel saab tõenäoliselt parima plaani, aga see võib võtta päris kaua aega.
 • Uus strateegia E (lisandus 2008 versiooni) - leiab parima ja halvima plaani peale 9 optimeerimiseringi ja koostab nende alusel kõige parema plaani. Püütakse leida "ema" ja "isa" tunniplaani parimaid omadusi ning neid kokku viia.


Andmete analüüs

Andmeanalüüs toimub automaatselt enne igat optimeerimist. Selle käigus kontrollitakse sisendandmete korrektsust ja juhitakse tähelepanu neile vigadele tundide andmetes, mis võivad optimeerimisele negatiivset mõju avaldada – sama ruum määratud mitmele õpetajale, tunnid ilma õpetajata jms.

Andmeanalüüsi tulemus avaldatakse eraldi aknas, kus tundide kohta on tunni number, millega tegutsemiseks on sul 3 valikut – <OK>, <Tühista> ja <Prindi>. Soovitus: trüki vead välja ja püüa need enne optimeerimist parandada. Need tuleb trükkida või vead üles kirjutada, sest sel ajal kui andmeanalüüsi aken on lahti, ei saa tundide andmeid muuta.


Optimeerimine

Optimeerimine on gpUntise süda. Selle käigus paigutatakse tunnid automaatselt tunniplaani ja võetakse seejuures arvesse kõik piirangud ja eelistused. Iga optimeerimine toimub kahes osas: algne paigutamine ja hilisem tundide omavahel vahetamine (swapping). Tunnid paigutatakse alguses ajatabelisse (tunniplaani) alustades kõige raskematest tundidest (nendest, millel on kõige enam tingimusi, nt. rühmitatud tunnid paljude õpetajate ja klassidega) ja seejärel vahetatakse neid pidevalt, et saavutada parim tulemus. Gpoptim2.png

Optimeerimise ajal on aknas avatud 2 paani – <Koostatavad tunniplaanid> koos nende kvaliteeti iseloomustava infoga (Hinne, plaanimata tundide, aukude ja põhiaja rikkumiste arv) ning <Vead>. Mõlema paani suurust on võimalik hiirega sättida. Optimeerimise peatamist võib kasutada, kui tahad lugeda veateateid või üldisi märkusi akna alumises osas vajutades:

 • kiirnuppu <Otsekohe>; Kui optimeerimine on peatatud, <Otsekohe> muutub <Jätka>.
 • Tunniplaani järel ( tunniplaani optimeeritakse kõigepealt täiesti)
 • Peale sarja ( peale tunniplaanide sarja optimeerimist)
 • <Tühista> tühistab optimeerimise. Kui tühistad optimeerimise esimestes sarjades, siis käibiv tunniplaan säilitatakse. Kord katkestatud, sõltub käesolev tunniplaan ajast, mil tunniplaan katkestati.

Kui tunniplaani kuvamise aken on optimeerimise ajal avatud, siis muutub see pidevalt ja näitab vahetulemusi. Optimeerimise jooksul tekitatud tunniplaani kvaliteediga seotud väärtused kuvatakse kõige ülemises aknas, mis näitab just hetkel töös oleva tunniplaani hindamise aluseks olevat infot. Esimeses veerus on loodud tunniplaanide kogupunktid, mida vähem neid on, seda parem tunniplaan on. Kui osaline (30%) tunniplaan on rahuldav, võid valida järgnevaid optimeerimise valikuid:

 • Kinnista eelmine tunniplaan tingimuslikult ja koosta tunniplaan 50%.
 • Salvesta vahepealsed tulemused tähendusliku nime all (näit.: Plaan 50.gpn). Selliselt on lihtne tagasi pöörduda varasematele tasemetele.

Viimased parandused saad alati teha Plaanimisdialoogis.


Optimeerimise tulemused

Peale optimeerimise lõppu antakse kasutajale infot koostatud tunniplaanide kvaliteedi kohta. Iga kasutaja poolt seatud tingimuse (näiteks ajanõuded) rikkumist karistatakse (trahvi)punktidega. Need kaalutakse vastavalt kooli poolt määratud kaaludele ja liidetakse tunniplaani koondpunktideks. Mida väiksem on tunniplaanile summana antud karistuspunktide arv, seda parem tunniplaan. Gpoptim3.png

Kõige olulisemad indikaatorid tunniplaani headusest on tunniplaani kandmata jäänud tunnid (sest neile ei leidunud mingil põhjusel kohta), õpetaja „aukude“ arvukuse soovi rikkumine ja klassi põhiaegade (core times) rikkumine. Et detailselt uurida seda, mis tunniplaanis viltu on, kasuta tunniplaani diagnoosi funktsiooni. Parimad 5 koostatud tunniplaani on kogu aeg kättesaadavad gp-Untise kasutas asuvates failides Work0.gpn, Work1.gpn, Work2.gpn jne. Sarja parim tunniplaan on WORK0.GPN. Nii saab koostatud plaanid otsida üles erinevatest failidest ja avada. Alates gp-Untis2007 on kasutajatel võimalik pidevalt vaadata erinevaid koostatud plaane. Plaani vahetades vahetatakse otse ekraanil kuvatava tunniplaani sisu. Koostatud plaanide paremik on kättesaadav Planeerimine > Optimise scheldules menüüst.

Niipea kui see samm on lõpule viidud, võid alustada <Ruumide optimeerimist>, mis parandab ruumi eraldamist ja kindlustab, et poolikutel päevadel on klassid samas ruumis, kui muidugi on võimalik.