Opilaste failid

From eKool wiki
Revision as of 13:49, 26 February 2016 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
NB! Lisatud uus võimalus on täiendamisel! Failiga saab vastata ainult hindelisele ülesandele või kontrolltööle!!
Kodyl6.png
Kodyl4.png
Kodyl5.png


ÕPETAJA TEGEVUSED:

 1. Õpetaja avab uue hindelise ülesande lisamise akna
 2. Lisaks tavapärastele tegevustele märgib õpetaja ära, et õpilased saavad esitada vastuse ka failiga
 3. Esitatud tööde arvu näeb päeviku all, tunnikirjelduste tabelis, avada tuleb hindelise ülesande kirjeldus
 4. esitatud faile näeb:
  1. õpilase hinde detailvaates (avamise link ning esitamise aeg on selle akna päises)
  2. hindelise ülesande veerus lisamisel (avamise link ning esitamise aeg on iga õpilase nime juures)


NB! Failiga saab iga õpilane igale ülesandele vastuse esitada ainult üks kord!
Kodyl1.png
Kodyl2.png
Kodyl3.png

ÕPILASE TEGEVUSED


 1. õpilane näeb Ülesannete aknast, et ülesandele oodatakse vastust failiga (sinine pilv ülesande rea viimases veerus)
 2. Õpetaja poolt ülesandele lisatud failid on nüüd eelviimases veerus ja märgistatud rohelise ikooniga
 3. Õpilane avab ülesande detaivaate ja näeb faili üles laadimise kohta
 4. Lisab faili ülesandele
 5. Ülesandele lisatud fail muudab tabeli viimases veerus olevat pilvega ikooni - see on nüüd roheline!