Opilaste failid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Alates kevadest 2020 saab failiga vastata ka kodusele ülesandele! Võimalikuks sai mitme faili lisamine samale ülesandele - nii õpetaja poolt kodusele ülesandele kui ka kontrolltööle ning ka õpilane saab vastusena lisada mitu faili. Failide arvuks on kokku lepitud 5 faili.
Failid2020 1.png
Kodyl4.png
Kodyl5.png


ÕPETAJA TEGEVUSED:

 1. Õpetaja avab uue koduse ülesande või hindelise ülesande lisamise akna
 2. Lisaks tavapärastele tegevustele märgib õpetaja ära, et õpilased saavad esitada vastuse ka failiga
 3. Esitatud tööde arvu näeb päeviku all, tunnikirjelduste tabelis, avada tuleb hindelise ülesande kirjeldus
 4. esitatud faile näeb:
  1. õpilase hinde detailvaates (avamise link ning esitamise aeg on selle akna päises)
  2. hindelise ülesande veerus lisamisel (avamise link ning esitamise aeg on iga õpilase nime juures)
  3. koduse ülesande detailvaates päeviku all tunnikirjelduste loetelus.


NB! Iga õpilane igale ülesandele vastuseks esitada kuni 5 faili!
Kodyl1.png
Kodyl2.png
Kodyl3.png

ÕPILASE TEGEVUSED


 1. õpilane näeb Ülesannete aknast, et ülesandele oodatakse vastust failiga (sinine pilv ülesande rea viimases veerus)
 2. Õpetaja poolt ülesandele lisatud failid on nüüd eelviimases veerus ja märgistatud rohelise ikooniga
 3. Õpilane avab ülesande detaivaate ja näeb failide üles laadimise kohta
 4. Lisab ülesandele kuni 5 faili
 5. Ülesandele lisatud fail muudab tabeli viimases veerus olevat pilvega ikooni - see on nüüd roheline!