Opilase failid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Failiga saab vastata ainult hindelisele ülesandele või kontrolltööle!!
Kodyl1.png
Kodyl2.png
Kodyl3.png

ÕPILASE TEGEVUSED


  1. õpilane näeb Ülesannete aknast, et ülesandele oodatakse vastust failiga (sinine pilv ülesande rea viimases veerus)
  2. Õpetaja poolt ülesandele lisatud failid on nüüd eelviimases veerus ja märgistatud rohelise ikooniga
  3. Õpilane avab ülesande detaivaate ja näeb faili üles laadimise kohta
  4. Lisab faili ülesandele
  5. Ülesandele lisatud fail muudab tabeli viimases veerus olevat pilvega ikooni - see on nüüd roheline!