Opetaja lisab paeviku

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Õpetaja saab ise lisada vajalikke päevikuid, kui kool on vastava otsuse teinud. Õpetaja lisatud päevik on samaväärne administraatori lisatud päevikuga. Päevikut saab lisada õpetamiseks ainult ise-endale ja õpilased nopitakse sinna.
Opp1.png
Opp2.png
Opp3.png
Opp4.png
Opp5.png


I Kool lubab õpetajatel päevikuid lisada:

 • Administraator avab eKooli lehel kooli nime taga oleva lingi "Näita infot" või valib menüüst Kooli seaded
 • Leiab vajaliku koha ja seab selle olekusse "Jah"
 • Kohe on kõigil õpetajatel avatud koht oma päeviku lisamiseks.

NB! Päevikute lisamine on lubatud kõigile õpetajate, siin lisavalikuid teha ei saa.


II Õpetaja lisab päeviku


 • Leiab kooli lehelt oma päevikute juurest lingi "+Lisa päevik"
 • sisestab päeviku nimetuse
 • valib seotud õppekava ja ainekursuse
 • salvestab päeviku


NB! Päeviku lisamiseks peab olema aktiivse õppeaasta õpetaja roll. Selle saab esimesse päevikusse õpetajaks lisamine - seega peaks eKooli administraator ikkagi kõik õpetajad mõnda uue õppeaasta päevikusse õpetajana märkima. Üks päevik tuleks õpetajale sissejuhatuseks valmis teha.


NB! Õpetaja lisab päeviku ise-endale, s.o. ta on seal päevikus peale lisamist õpetajana olemas. Teisi õpetajaid saab lisada asendajatena.


III Õpetaja lisab päevikusse õpilased

Äsja lisatud päevik on ilma õpilasteta. Nende leidmiseks tuleb:

 • avada päeviku alla olev nupp "LIsa päevikusse õpilased"
 • valida klass ja vajutada Otsi
 • valida õpilased. Saab kasutada kiirtegevusi "Vali kõik" ja "Eemalda kõik". Päevikusse lisatakse need õpilased, kelle nime ees on linnuke.
 • Salvestada valik

Kui õpilased päevikus on mitmest klassist, tuleb otsingut ja valikut korrata.


IV Õpetaja eemaldab päevikust õpilased

Kui mõni õpilane sai liigselt valitud või keegi õppis seda ainet aga enam ei õpi, siis tuleb:

 • avada päeviku all olev õpilaste nimekiri vajutades "Näita päevikusse lisatud õpilasi"
 • vajutada liigse õpilase nime taga olevat nuppu "Lõpeta kuuluvus"

Õpilast enam mimekirjas ei ole.