Nimevahetus

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Nimevahetus.png

Küsimus:

Kas ja kuidas saab muuta õpilase ja lapsevanema nime. Antud juhul Kükametsa Kooli õpilane Kati Karu ja lapsevanem Katariina Karu, endise nimega Põder. Praegu e-kooli avades viskab ette Katariina Põder, mis pole enam õige. Mida teha?


Vastus1: õpilase nime muutmine

Õpilase nime ei saa muuta enne kui kool on õpilase kasutaja tema kaardilt lahti sidunud. Liigsete muudatuste vältimiseks on nimi "lukus" alla 22 aastastele inimestele.

Kui õpilane EI OLE eKooli kasutaja iseseisvalt, oma kasutajaga:

  1. pöörduge kooli eKooli administraatori või klassijuhataja poole.
  1. kool muudab ära õpilase nime.

Kui õpilane ON eKooli kasutaja iseseisvalt, oma kasutajaga:

  1. pöörduge kooli eKooli administraatori või klassijuhataja poole;
  2. kool seob koolis oleva õpilase kasutajast lahti;

3a. kool muudab ära õpilase nime.

3b. õpilane saab ise oma profiilist oma nime ära muuta (vaata ka Oma andmete muutmine). Kuidas: vajutus päises oleval Seaded ikoonil avab kasutaja andmete profiili. Sealt on võimalik muuta eKooli kasutuse seadeid ning isiku ja kontaktandmeid.

4. Kui nimed muudetud, peab esitama taotluse õpilasena andmetele juurdepääsu saamiseks.

NB! Kool saab nüüd kasutada oma dokumentides teistsugust nimekuju ja see on näha lapsevanemale lapse lehel ning õpilasele endale aruannetes, näiteks tunnistusel. Koolis oleva õpiasle nime muutmiseks palume pöörduda oma klassijuhataja poole!


Vastus 2: lapsevanema nime muutmine

Lapsevanem saab ise oma profiilist nime ära muuta (vaata ka Oma andmete muutmine). Kuidas: vajutus päises oleval Seaded ikoonil avab kasutaja andmete profiili. Sealt on võimalik muuta eKooli kasutuse seadeid ning isiku ja kontaktandmeid. Kool saab nime muutmisest teada kohe, aruannetest . Mingeid taotlusi vaja esitada ei ole.