Muuda hinnet

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Hinde parandamine ei muuda hinde tüüpi ega kuupäeva!
 • ava päevik
 • vajuta hindel, mida soovid muuta
P55.png
 • avatakse hinde aken; vali sealt <Muuda> või <Lisa hinne>
 • valides <Muuda> on valiku:
  • <Lisa kommentaar> - hindele saab lisada kommentaari (kuni 4000 märki pikk)
  • <Muuda hinnet> - hinde parandamine. Sisesta uus hinne, lisa vajadusel kommnetaar, muuda olemasolevat kommnetaari. Päevikus on parandatud hinne näha sellele lisatud *-ga
  • <Kustuta hinne> - kui hinne tuleb kustutada (s.o. eksisid hinde sisestamisel vms)
  • <Parandatud hinne on sama mis eelnev hinne> annab võimaluse muuta hinne samaks hindeks, näiteks juhul, kui õpilane küll proovib hinnet parandada, aga see ei õnnestu. Uus hinne märgitakse päevikusse lisatud *-ga.
 • <Lisa hinne> lisab samasse ainetunni või kokkuvõtva hinde lahtrisse õpilasele teise hinde.