Mitteaktiivsed õpilased

From eKool wiki
Revision as of 11:14, 19 April 2018 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
NB! Juhtub järjest enam, et mõni õpilane on lühemat või pikemat aega õppetööst eemal - haiglas, kodus õppimas, pikemal reisil. Nüüd saab teda päevikus märgistada.
Maop1.png
Maop2.png
Maop3.png

Õpilase märgib ajutiselt puuduvaks administraator. Õppeaasta > Päevikud lehel on nüüd iga päeviku iga õpialse taga punane link "Märgi mitteaktiivseks".

Seda vajutades asendub link uuega "Märgi aktiivseks"

NB! Tegevus tuleb teha iga päeviku kohta eraldi!

NB! Eemalviibivaks saab märkida ka nopitud õpilasi!

Päevikus on õpilase nime taga näha märget "eemalviibiv".

Sellisele õpilasele saab lisada hindeid, ta näeb oma päevikute tunnikirjeldusi, materjale, koduseid ülesandeid. Õpetaja ei saa teda märkida puudujaks.