Minu kontaktid (aadressiraamat)

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Kontaktid (Aadressiraamat) annab võimaluse leida kontakti teiste eKooli kasutajatega ja näha oma rollidest koolides tulenevaid kontakte.
K333.png

Rollist tulenevad kontaktid ehk Grupid

tekivad ja kaovad vastavalt Sinu rollidele koolis. Klassijuhatajad ja kooli juhtkond saavad igal juhul oma õpilastele ja nende vanematele saata teateid.


Isiklikud kontaktid

võimalus leida isikuid oma kooli(de) eKooli kasutajate hulgast ja saata neile oma kontakti soovi, millele võib saada või anda positiivse või negatiivse vastuse.

Inimesed, kellega Sa enam suhelda ei soovi, saab kustutada või ajutiselt blokeerida (lingid <Blokeeri> ja <Kustuta>). See ei kehti koolis oleva rolliga määratud kontaktide kohta - nii ei saa kustutada klassijuhataja või koolijuhi kontakte, nad saavad Sulle ikkagi saata vajalikke teateid.

Igal eKooli kasutaval inimesel on aadressiraamat, kuhu ta kogub oma kontakte vastastikusel kokkuleppel - kui ta soovib kedagi oma aadressiraamatusse saadetakse kutse ja selle kinnitamise järel saavad nii kutsuja kui ka kutsutu oma aadressiraamatusse uue sissekande.


Uue kontakti lisamine

Iga eKooli kasutaja saab lisada oma kontaktide hulka teisi eKooli kasutajaid. Selleks: 1. sisestada oma kontaktide akna otsingusse uue kontakti nimi. Vajutada, et otsida tuleb kõigi eKooli kasutajate hulgast

NB! Iga inimese kohta näidatakse nii "võõrastele" kui ka kooli kaudu seotud inimestele just nii palju infot, nagu ta ise on oma privaatsuse seadetes lubanud. Edasi saab lugeda
Kk334.png
Kk335.png

2. kui inimene on leitud, vajutada "Lisa kontaktidese" lingile ja nõustuda kutse saatmisega

3. Kutse saatjale ei jää kutsest mingit jälge, ta peab ootama, kuni kutse saaja selle kinnitab ja nõustub temaga suhtlema.

4. Kutse saaja näeb oma Taotlused ikoonil punast mummu uute kutsete arvuga. Vajutus mummul avab Taotluste akna

5. Taotluste aknas on kontaktide kutsed eraldi lehel. Iga kutse saab kas kinnitada või tagasi lükata. Kui kontaktikutseid ei ole, siis seda lehte ei näidata.

6. Kui kutse on kinnitatud, lisandub uus kontakt nii kutsuja kui ka kutse saaja Kontaktide lehele.