Minu ülesanded

From eKool wiki
Revision as of 14:42, 29 October 2015 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! <Ülesanded> Ylesanded5.png lehele kogutakse Sulle (Sinu lastele) õpetajate poolt ainetunnis antud ülesanded ning Sinu enda poolt võetud ülesanded.
NB! Õpilaste poolt oma ülesandeks sisestatu ning märkmed ei ole nähtav kellelegi peale tema enda.
Ylesanded52.png
Yl52.png
Yl53.png
Yl57.png


Õpilase ülesanded

Ava <Ülesanded> Yl3.png. Näed siin nii kooli poolt Sulle antud kui ka Sinu enda iseendale lisatud ülesandeid. Sinu vanemad ei saa (praegu veel) Sulle ülesandeid anda.

Ülesanded on jagatud kahte vaatesse:

 • ajaliselt
  • Nädala ülesanded - kõik ülesanded päevade kaupa gupeerituna koos nädalate kerimisega;
  • Kaugemad ülesanded (järgmine nädal ja edaspidi) kuude kaupa grupeerituna (nt. kohustuslik kirjandus, arvestuse tingimused vms mida teada antakse paar kuud ette kuni õppeaasta lõpuni);
  • "oma ülesanded" ehk minu enda poolt endale antud ülesanded kuude kaupa grupeerituna koos kuude kerimise võimalusega.
 • ainete ülesanded, kuude kaupa grupeerituna koos kuude kerimise võimalusega. Kui Ülesannete lehel avatud isikul ei ole õpilase rolli, siis ainete ülesandeid ei ole. Kui lapsevanem vaatab oma lapse ülesannete lehte siis näeb ta selle lapse ainete ülesandeid.
 • gümnaasiumis kursuste süsteemis õppivad õpilased näevad oma erinevate kursuste ülesandeid aine alla koondatuna.
Yl55.png
Yl56.png


Ülesannetele oma märkmete lisamine

Hiirega ülesande real vajutades avatakse ülesande detailvaade. Pole oluline, kas tegu on õpetaja antud ülesandega või oled selle ise endale lisanud:

 • vajutada prioriteetide loetelul ja vahetada seal olevat valikut. Ülesande prioriteet vahetatakse
 • saad lisada ülesandele oma märkmeid. Märkmed kuvatakse ülesande juurde, aga see on nähtav ainult Sulle.Märkmeid saad ülesande täitmise käigus muuta ja täiendada.
 • märkida ülesanne täidetuks.


Ülesande täidetuks märkimine tabelist

 • lisa linnuke ülesande ette, esimese veerus olevasse märkeruutu. Täidetud ülesande tabeli rida on roheline.
 • saad ülesandeid igas tabelis filtreerida kui tehtuks märgitud ja veel täitmata ülesanneteks


Ülesanne iseendale

 • vajuta <Ülesanne> lehel nuppu <Uus ülesanne> - iga kasutaja saab ise märkida endale ülesandeid; need on näha ainult talle endale ja mitte kellelegi teisele. Ise-endale saab ülesandeid seada iga kasutaja, selleks ei pea olema koolis õpilase rolli.
 • sisesta ülesande teema (pealkiri) ja kirjeldus (Sinu märkmed selle ülesande kohta).
 • sisesta tähtaeg (kuupäev)ning märgi soovi korral prioriteet
 • vajuta <Lisa>. Ülesanne ilmub Sinu ülesannete loetellu nii nädala vaates kui ka nimekirja "Oma ülesanded".Lapse ülesanded lapsevanema vaates

NB! Et koduseid ülesandeid on palju, siis näidatakse lapsevanema uudisvoos tänaseid ja eelseisvaid ülesandeid. Puudumise korral varasemate tööde vaatamiseks tuleks kasutada lapse ülesannete lehte. Ühe aine ülesannete otsimiseks saab kasutada ülesannete loetelu ainete järgi.
Yl58.png

eKooli logimise järel näed oma uudisvoo alguses lapse / laste ülesannete kokkuvõtet. Igal loetelu elemendil vajutades avatakse nende ülesannete lühikujul kirjeldus. Lapse nimel vajutus avab lapse lehe.

Lapse kaardile liikudes:

 • kas ülesande ees oleval lapse nimel vajutades või
 • valides vasakult menüüst lapse nime
 • või avades oma ülesannete lehe ja valides üleval vasakus nurgas olevats menüüst lapse nime

näed Ülesannete Yl3.png lehel kõiki koolist saadud koduseid ülesandeid ning kontrolltöid.