Difference between revisions of "Minu ülesanded"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 21: Line 21:
 
* ainete ülesanded, kuude kaupa grupeerituna koos kuude kerimise võimalusega. Kui Ülesannete lehel avatud isikul ei ole õpilase rolli, siis ainete ülesandeid ei ole. Kui lapsevanem vaatab oma lapse ülesannete lehte siis näeb ta selle lapse ainete ülesandeid.  
 
* ainete ülesanded, kuude kaupa grupeerituna koos kuude kerimise võimalusega. Kui Ülesannete lehel avatud isikul ei ole õpilase rolli, siis ainete ülesandeid ei ole. Kui lapsevanem vaatab oma lapse ülesannete lehte siis näeb ta selle lapse ainete ülesandeid.  
 
* gümnaasiumis kursuste süsteemis õppivad õpilased näevad oma erinevate kursuste ülesandeid aine alla koondatuna.
 
* gümnaasiumis kursuste süsteemis õppivad õpilased näevad oma erinevate kursuste ülesandeid aine alla koondatuna.
 +
 +
Ülesannete akna tabelis kuvatakse ülesande tähtaeg, aine, ülesande teema ning õpetaja ja õpilase poolt ülesandele lisatud failide nimetused. Tabelis saab õpilane märkida ülesannet tehtuks ning seda, et ülesanne meeldis talle.
 +
 +
mKoolis on ülesannete tabelis (leht Kalender) kuvatud päevade kaupa ülesande teema, aine, ülesande tüüp ning võimalus märkida see tehtuks ning meeldivaks. Õpetaja poolt lisatud failide kohta kuvatakse nende arv.
  
  
Line 45: Line 49:
 
Kui faili avamine Google Preview arvates ei ole võimalik, laaditakse fail kohe alla.  
 
Kui faili avamine Google Preview arvates ei ole võimalik, laaditakse fail kohe alla.  
  
 
+
'''mKoolis''' avatakse õpetaja lisatud fail uues, brauseri aknas, mitte mKoolis, avamisel tuuakse see leht esimeseks. Kui liigute mKooli tagasi, siis tuleks avatud dokumendi üles leidmiseks taasavada oma telefonis brauser.
  
 
=== Ülesannetele oma märkmete lisamine ===
 
=== Ülesannetele oma märkmete lisamine ===
Line 65: Line 69:
 
Õpilane saab ülesandele vastuse lisada failidega ainult siis, kui õpetajad on vastava võimaluse avanud. Failiga vastamine avatakse iga ülesande jaoks eraldi.
 
Õpilane saab ülesandele vastuse lisada failidega ainult siis, kui õpetajad on vastava võimaluse avanud. Failiga vastamine avatakse iga ülesande jaoks eraldi.
  
=== Ülesande täidetuks märkimine tabelist===
+
'''mKoolis ei saa praegu veel õpilane ülesande vastuseks oma faili üles laadida.'''
 +
 
 +
=== Ülesande täidetuks märkimine===
  
 
* lisa linnuke ülesande ette, esimese veerus olevasse märkeruutu. Täidetud ülesande tabeli rida on roheline.
 
* lisa linnuke ülesande ette, esimese veerus olevasse märkeruutu. Täidetud ülesande tabeli rida on roheline.

Revision as of 22:04, 10 May 2020


NB! <Ülesanded> Ylesanded5.png lehele kogutakse Sulle (Sinu lastele) õpetajate poolt ainetunnis antud ülesanded ning Sinu enda poolt võetud ülesanded.
NB! Õpilaste poolt oma ülesandeks sisestatu ning märkmed ei ole nähtav kellelegi peale tema enda.
Ylesanded52.png
Task20 3.png
Task20 4.png
Task20 78.png

Ülesanded on näha uudisvoo kiirviidetes ja Ülesanded aknas.

Õpilase ülesanded

Ava <Ülesanded> Yl3.png. Näed siin nii kooli poolt Sulle antud kui ka Sinu enda iseendale lisatud ülesandeid. Sinu vanemad ei saa (praegu veel) Sulle ülesandeid anda.

Ülesanded on jagatud kahte vaatesse:

 • ajaliselt
  • Nädala ülesanded - kõik ülesanded päevade kaupa gupeerituna koos nädalate kerimisega;
  • Kaugemad ülesanded (järgmine nädal ja edaspidi) kuude kaupa grupeerituna (nt. kohustuslik kirjandus, arvestuse tingimused vms mida teada antakse paar kuud ette kuni õppeaasta lõpuni);
  • "oma ülesanded" ehk minu enda poolt endale antud ülesanded kuude kaupa grupeerituna koos kuude kerimise võimalusega.
 • ainete ülesanded, kuude kaupa grupeerituna koos kuude kerimise võimalusega. Kui Ülesannete lehel avatud isikul ei ole õpilase rolli, siis ainete ülesandeid ei ole. Kui lapsevanem vaatab oma lapse ülesannete lehte siis näeb ta selle lapse ainete ülesandeid.
 • gümnaasiumis kursuste süsteemis õppivad õpilased näevad oma erinevate kursuste ülesandeid aine alla koondatuna.

Ülesannete akna tabelis kuvatakse ülesande tähtaeg, aine, ülesande teema ning õpetaja ja õpilase poolt ülesandele lisatud failide nimetused. Tabelis saab õpilane märkida ülesannet tehtuks ning seda, et ülesanne meeldis talle.

mKoolis on ülesannete tabelis (leht Kalender) kuvatud päevade kaupa ülesande teema, aine, ülesande tüüp ning võimalus märkida see tehtuks ning meeldivaks. Õpetaja poolt lisatud failide kohta kuvatakse nende arv.


Ülesande detailvaade

Hiirega ülesande real vajutades avatakse ülesande detailvaade. Pole oluline, kas tegu on õpetaja antud ülesandega või oled selle ise endale lisanud. Ülesande detailvaates on näidatud:

 • ülesande tähtaeg
 • aine, milles ülesanne lisati ja ülesande tüüp (kodune ülesanne, kontrolltöö, hindeline ülesanne)
 • ülesande teema ja kirjeldus
 • kui ülesanne on lisatud opiq keskkonnas, siis on ülesandele lisatud link, millel vajutus viib õpilase kohe opiq keskkonda ülesande juurde.
 • õpetaja poolt ülesandele lisatud failid
 • ülesande lisamise info: õpetaja nimi, ülesande lisamise aeg.

NB! Kui õpetaja on ülesannet muutnud, siis seda aega ei näidata, ainult selle esimese lisamise aeg.


Õpetaja lisatud faili avamine

Õpetaja saab igale ülesandele lisada kuni 5 faili. Need on näha ülesande detailvaates: iga faili kohta kuvatakse selle nimetus koos laiendiga, lisaks faili suurus.

Faili nimetusel vajutuse järel avatakse fail brauseri uuel lehel Google Preview vaates. Selle akna ülemises parempoolses nurgas on link faili alla laadimiseks.

Kui faili avamine Google Preview arvates ei ole võimalik, laaditakse fail kohe alla.

mKoolis avatakse õpetaja lisatud fail uues, brauseri aknas, mitte mKoolis, avamisel tuuakse see leht esimeseks. Kui liigute mKooli tagasi, siis tuleks avatud dokumendi üles leidmiseks taasavada oma telefonis brauser.

Ülesannetele oma märkmete lisamine

Toimub ülesande detailvaates:

 • vajutada prioriteetide loetelul ja vahetada seal olevat valikut. Ülesande prioriteet vahetatakse
 • saad lisada ülesandele oma märkmeid. Märkmed kuvatakse ülesande juurde, aga see on nähtav ainult Sulle.Märkmeid saad ülesande täitmise käigus muuta ja täiendada.
 • märkida ülesanne täidetuks.

Ülesandele vastuseks oma faili lisamine

NB! Õpilane saab failidega kodustele ülesannetele ja kontrolltöödele vastata ainult siis, kui õpetaja on seda lubanud.
Task20 5.png
Task20 6.png

Igale ülesandele saab õpilane vastusena lisada kuni 5 faili, iga faili suurus peab jääma alla 10MB. Failide lisamine toimub üks kord - kui õpilane vastuse salvestab, siis enam sellele vastuseks lubatud faile kustutada või asendada ei saa.

Faili lisamiseks avada Ülesanded aken ning ülesande detailvaade. Õpilase vastuse failiga lisamise võimalusest annab märku sinine pilv õpilase failide veerus ülesande juures. Kui failid on juba lisatud, siis kuvatakse nende nimetused.

Õpilane saab ülesandele vastuse lisada failidega ainult siis, kui õpetajad on vastava võimaluse avanud. Failiga vastamine avatakse iga ülesande jaoks eraldi.

mKoolis ei saa praegu veel õpilane ülesande vastuseks oma faili üles laadida.

Ülesande täidetuks märkimine

 • lisa linnuke ülesande ette, esimese veerus olevasse märkeruutu. Täidetud ülesande tabeli rida on roheline.
 • saad ülesandeid igas tabelis filtreerida kui tehtuks märgitud ja veel täitmata ülesanneteks


Ülesanne iseendale

Yl55.png
Yl56.png
 • vajuta <Ülesanne> lehel nuppu <Uus ülesanne> - iga kasutaja saab ise märkida endale ülesandeid; need on näha ainult talle endale ja mitte kellelegi teisele. Ise-endale saab ülesandeid seada iga kasutaja, selleks ei pea olema koolis õpilase rolli.
 • sisesta ülesande teema (pealkiri) ja kirjeldus (Sinu märkmed selle ülesande kohta).
 • sisesta tähtaeg (kuupäev)ning märgi soovi korral prioriteet
 • vajuta <Lisa>. Ülesanne ilmub Sinu ülesannete loetellu nii nädala vaates kui ka nimekirja "Oma ülesanded".Lapse ülesanded lapsevanema vaates

NB! Et koduseid ülesandeid on palju, siis näidatakse lapsevanema uudisvoos tänaseid ja eelseisvaid ülesandeid. Puudumise korral varasemate tööde vaatamiseks tuleks kasutada lapse ülesannete lehte. Ühe aine ülesannete otsimiseks saab kasutada ülesannete loetelu ainete järgi.
Yl58.png

eKooli logimise järel näed oma uudisvoo alguses lapse / laste ülesannete kokkuvõtet. Igal loetelu elemendil vajutades avatakse nende ülesannete lühikujul kirjeldus. Lapse nimel vajutus avab lapse lehe.

Lapse kaardile liikudes:

 • kas ülesande ees oleval lapse nimel vajutades või
 • valides vasakult menüüst lapse nime
 • või avades oma ülesannete lehe ja valides üleval vasakus nurgas olevats menüüst lapse nime

näed Ülesannete Yl3.png lehel kõiki koolist saadud koduseid ülesandeid ning kontrolltöid.