Lukusta ja ignoreeri

From eKool wiki
Revision as of 15:36, 28 February 2014 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Lukustamise ja ignoreerimise kasutamine annab võimaluse hallata oma tunniplaani elemente paindlikumal viisil ja seada lisatingimusi!
U koodid1.png

Kõigile baasandmetele ja ainetundidele saab seada olekuks "Ignoreeri" - need on tunnid, mis sisaldavad kasvõi 1 elementi (õpetaja, klass, aine, ruum, ainetund) mis on märgistatud kui "Ignoreeri" ei võeta tunniplaani koostamisel arvesse või ei kuvata seal (kui märge lisati peale tunniplaani koostamist). Selliste tundide nädala tunnidide arv lisatakse siiski õpetaja või klassi statistilisse aruandlusesse. Mõned ekspordi / impordi formaadid võivad keelduda sellisedi tunde käsitlemast.

Kui ainetund on tunniplaani väga hästi paigutatud või olete selle käsitsi lisanud, näiteks kõige keerulisemad tunnid enne kui üldse tunniplaani optimeerimise käivitate, siis saab selle "Lukustada" - tunnid, mis sisaldavad lukustatud elemente, on ka ise lukustatud, s.o. nende asukohta tunniplaanis ei muudeta optimeerimisel ja need saab paika jätta tunniplaani kustutamisel. Lukustada saab nii ainet. õpetajat, klassi kui ka ainetundi tundide tabelist. Tunniplaani hästi paigutatud tunni lukustamiseks on kõige mugavam kasutada vastavat ikooni tunniplaan akna kohal.

Täpsemalt saab parameetrite kohta lugeda artiklist Baasandmete parameetrid

Lukustatud ainetunnid kuvatakse tunniplaanis * märgitult.

NB! Alates Untis 2014 on lisatud võimalus saada parem ülevaade lukustatud ja ignoreeritud tundidest ning aru saada, kuidas üks või teine tund lukku on saanud või tunniplaani ei ilmu (on ignoreeritud).
U14 7.png

Võib juhtuda, et näete tunniplaanis lukustatud tundi, aga ei saa aru, miks see lukus on. Kui lukustamise tingib mõne elemendi (nt. õpetaja) lukus olemine, siis ei ole võimalik sellist lukustust tunniplaani aknast eemaldada.

Alates Untis 2014 versioonist on lisatud Tunnid menüüsse uus element <Lukustatud/ignoreeritud tunnid>. Kõik sellised tunnid on kogutud kokku ja tabelis näidatakse, millise elemendi lukustamine või ignoreerimine selle ainetunni oleku põhjustab.

Lahti lukustamiseks või ignoreerimise lõpetamiseks tuleb minna kas baasandmete, ainetunni lisamise või tunniplaani aknasse ja parameeter muuta.