Lukusta ja ignoreeri

From eKool wiki
Revision as of 14:27, 28 February 2014 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Koodidega lubab Untis hallata oma tunniplaani elemente paindlikumal viisil ja seada lisatingimusi!
U koodid1.png

Kõigile baasandmetele ja ainetundidele ühised parameetrid on:


  • Märgist.(m)- võib olla valitud suvalistel elementidel. Kasuta seda näiteks:
    • trükkimisel (vaid märgistatud elemendid trükitakse)
    • elementide mitmekaupa muutmisel (Serial Changes), kus sisend satub vaid märgistatud elementidele
  • Ignoreeri(I)- need tunnid, mis sisaldvad kasvõi 1 elementi (õpetaja, klass, aine, ruum) mis on märgistatud kui "Ignoreeri" ei võeta tunniplaani koostamisel arvesse või ei kuvata seal (kui märge lisati peale tunniplaani koostamist). Selliste tundide nädalane tunniarv lisatakse siiski õpetaja või klassi statistilisse aruandlusesse. Mõned ekspordi / impordi formaadid võivad keelduda sellisedi tunde käsitlemast!
  • Lukustatud (X)- - tunnid, mis sisaldavad lukustatud elemente, on ka ise lukustatud, s.o. nende asukohta tunniplaanis ei muudeta optimeerimisel.
  • Ära prindi (N) - kui tund sisaldab elementi sellise määratlusega, siis seda tundi ei trükita aruannetesse.
  • Ajasoovid (Z) - tegu on parameetriga, mis täidetakse "linnukesega" gpUntise poolt kohe, kui elemendile on ajanõuded lisatud. Seega saad selle parameetri veeru nähtavaks tegemisega lihtsama ülevaate olemasolevatest ajanõuetest.