Lukusta

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Lõpupäevikus on näha 2 eelmise õppeaaasta hinded ning KÄESOLEVA õppeaasta nende päevikute kursusehinded, mis on LUKUSTATUD!.
Lukus1.PNG

Käesoleva õppeasta kursuseshinded on lõpupäeviks näha ainult siis, kui õpetaja on päeviku lukustanud:

  • õpetaja avab päeviku ja valib viimase menüüelemendi : "Lukusta päevik"
  • päevikus olevad kokkuvõtvad hinded kantakse kokkuvõtvate hinnete andmeaita. Selles päevikus ei saa õpetaja teha enam mitte mingeid muudatusi. Päevikust on kadunud + märk uute veergude lisamiseks ning kõik muud tegevused on ainult vaatamiseks, mitte muutmiseks.
  • päeviku lukustab lahti kooli administraator. Selle päeviku kokkuvõtvad hinded võetakse andmeaidast ära ja neid ei ole enam näha lõpupäevikus!
  • päeviku uus lukustamine kannab hinded andmeaita tagasi.

Lukustatud ja lukustamata päeviku ikoonid on erinevad! Lukus3.PNG