Lehe trükkimise seaded

From eKool wiki
Revision as of 15:00, 3 June 2014 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
NB! Niimoodi näevad trükivaate kujundamist Untis 2014 ja järgnevate versioonide kasutajad, varasemate versioonide jaoks võivad tegevused erineda või puududa.

Trükivaate kujundamine

U14 2.png
Trükivaate kujundamise ikoon <Lehe seaded> leidub enamike baasandmete ja tundide menüüst avatavate akende päises. Võimalus oma andmete väljatrükke kujundada on olemas olnud päris pikalt, Untis 2014 jaoks aga võeti ette selle vaate oluliselt mugavamaks muutmine.
U14 3.png
U14 4.png

Ikooniga seotud valikumenüüs on kaks valikut: trüki eelvaade ja lehe seadete muutmine. Viimane avab akna, mis on jagatud kaheks: vasakul on lehekülje eelvaade ja paremal valikute ja määratluste aken.

Lehekülje eelvaate aknas saab kujundada saadavat baasandmete või ainetundide väljatrükki mitmel moel:

 • lehe ääres on traditsiooniliselt ääriseid (marginaale) märkivad jooned - neid saab nihutada endale sobivas suunas;
 • muuta tabeli veergude järjestust. Kliki eelvaates veeru päises (pealkirjal); kogu veerg märgitakse helesiniseks. Nüüd saab veerg hiirega sobivasse kohta tabelis lohistada.
 • muuta trükitava lehe orientatsiooni (püst või rõhkpaigutus)
 • muuta kirjatüüpi ja suurust, muutus kehtestatakse kõigile veergudele ja andmetele;
 • muuta veergude pealkirjade kirjutamise viisi - horisontaalselt, vertikaalselt või diagonaalis. Vastavad ikoonid leiad lehe seadete ikoonide ribalt;


 • muuta aruande päises ja jaluses olevat infot, kaasa arvatud Untise tootjafirma nimi.
 • valida, millisel kujul trükitakse osa infost (nt. õpetajate nimed), millele Untises on erinevad nimekujud ette nähtud;
 • muuta veegude pealkirju. Iga veeru kohal on pliiats, selle vajutus avab lisaaknakese veeru senise pealkirja muutmiseks;
 • lisada numbrilistele veergudele summad - Excelist tuttav summa ikoon on ka siin olemas.


 • valida väljatrükis olevaid veerge- lehe kohandamise ikoon võimaldab kohe trükivaatest osa veerge eemaldada või lisada neid, mis puuduvad. Tähele tuleb panna, et erinevalt baasandmete või tundide aknast avatavast väljade valikust pakutakse siin ainult trükivaate muutmise võimalusi ja valik tuleb teha baasandmete aknas avatud veergude hulgast.
 • teha valik trükitavate elementide osas;
 • valida võimalus trükkida ainult mingist kuupäevast edasi lisatud muudatused;


 • teha veel mitmeid teisi valikuid.