Last ei leitud

From eKool wiki
Revision as of 15:00, 19 February 2012 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Vvv59.png
Vvv65.png

Kui Teie last ei leitud kontrollnimekirjast, siis ilmselt on toimunud üks järgnevatest juhtumitest:

  • Te eksisite isikukood sisestamisega - on võimalik alustada taotluse esitamist uuesti. Teile näidatakse lapse nime ja isikukoodi.
  • Teie laps on peaks kooli minema järgmisel aastal, aga Te olete otsustanud, et ta on kooliküps ja Teil on selle kohta vajalikud dokumendid olemas - lugege edasi artiklist Laps läheb 6 aastasena kooli
  • Teie laps ei ela Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas - palun pöörduge oma kodukoha kohaliku omavalitsuse poole, kes leiab lapsele koha koolis. Tallinna koolidesse saab ta kandideerida vabadele kohtadele alates 25. juunist 2012.
  • Teie laps elab Tallinnas, aga mingil põhjusel teda ei leitud kontrollnimekirjast või siis Teie laps kolis Tallinna peale 1.veebruari 2012 - palun pöörduge dokumentidega Tallinna Haridusametisse. Haridusamet saab kontrollnimekirja täiendada.

Märkige see valik, mis Teie olukorda kirjeldab ja vajutage loetelu all oleval valikunupul.