Difference between revisions of "Last ei leitud"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
  
  
Kui Teie last ei leitud kontrollnimekirjast (tema nime taga ei ole sinist nuppu kooli määramiseks), siis ilmselt on põhjuseks üks järgnevatest juhtumitest:
+
Rahvastikurregistri päringuga tuuakse Teile ekraanile kõigi Teie alaealiste laste nimed ja isikukoodid. Teie lastel on Rahvastikuregistris olemas Teiega vanemlik või hooldussuhe.
 +
* Laps on Tallinna Haridusameti kooli astuvate laste nimekirjas, kui:
 +
** tema elukoht Rahvastikuregistri järgi on Tallinnas
 +
** ta saab 7 aastaseks enne 30. septembrit taotluse esitamise aastal
 +
** ta sai eelmisel aastal koolipikenduse
 +
** ta ei ole ühegi Tallinna munitsipaalkooli õpilaste nimekirjas (ei õpi juba koolis).
  
* Te eksisite isikukood sisestamisega - on võimalik alustada taotluse esitamist uuesti. Teile näidatakse lapse nime ja isikukoodi.
+
* Kui last kontrollnimekirjast ei leitud, siis on põhjuseks:
 +
** ta ei peaks veel sellel aastal kooli minema või ei läinud ta eelmisel aastal kooli, sest sai koolipikenduse. Mõlemal juhul saate esitada taotluse talle koolikoha määramiseks, lisalugemine artiklist "[[Laps läheb 6aastasena kooli]]"
 +
** tema elukoht ei ole Tallinnas. Palun pöörduge koolikoha saamiseks tema elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.
 +
** ta on kolinud Tallinna hiljuti ja muudatused ei ole veel Rahvastikuregistrisse või Rahvastikuregistrist Tallinna Haridusameti nimekirjadesse jõudnud, lisalugemine artiklist "[[Last ei leitud]] kontrollnimekirjast"
 +
** ta õpib juba Tallinna munitsipaalkoolis, aga Te soovite talle koolikoha määramist 1. klassi. Palun pöörduge sellisel juhul Tallinna Haridusameti poole.  
  
* Teie laps on peaks kooli minema järgmisel aastal, aga Te olete otsustanud, et ta on kooliküps ja Teil on selle kohta vajalikud dokumendid olemas - lugege edasi artiklist [[Laps läheb 6aastasena kooli]]
+
* Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguseks on lapse aadressi info Rahvastikuregistrist. Kui Teie lapse Rahvastikuregistrisse kantud aadress erineb tegelikust, siis esitage taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et kooli määramisel Teie tegelikku või lähiajal muudetavat elukohta saaks arvestada.
 
+
* Teie laps ei ela Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas - palun pöörduge oma kodukoha kohaliku omavalitsuse poole, kes leiab lapsele koha koolis. Tallinna koolidesse saab ta kandideerida vabadele kohtadele alates 11. juunist.
+
 
+
* Teie laps elab Tallinnas, aga mingil põhjusel teda ei leitud kontrollnimekirjast või siis Teie laps kolis Tallinna peale 15. veebruari ja Te muutsite tema aadressi Rahvastikuregistris alles eile-täna - palun oodake pisut (muudatuste info jõudmine Haridusametisse võtab paar päeva) või pöörduge dokumentidega Tallinna Haridusametisse. Haridusamet saab kontrollnimekirja täiendada.
+

Revision as of 12:57, 19 February 2020


Rahvastikurregistri päringuga tuuakse Teile ekraanile kõigi Teie alaealiste laste nimed ja isikukoodid. Teie lastel on Rahvastikuregistris olemas Teiega vanemlik või hooldussuhe.

 • Laps on Tallinna Haridusameti kooli astuvate laste nimekirjas, kui:
  • tema elukoht Rahvastikuregistri järgi on Tallinnas
  • ta saab 7 aastaseks enne 30. septembrit taotluse esitamise aastal
  • ta sai eelmisel aastal koolipikenduse
  • ta ei ole ühegi Tallinna munitsipaalkooli õpilaste nimekirjas (ei õpi juba koolis).
 • Kui last kontrollnimekirjast ei leitud, siis on põhjuseks:
  • ta ei peaks veel sellel aastal kooli minema või ei läinud ta eelmisel aastal kooli, sest sai koolipikenduse. Mõlemal juhul saate esitada taotluse talle koolikoha määramiseks, lisalugemine artiklist "Laps läheb 6aastasena kooli"
  • tema elukoht ei ole Tallinnas. Palun pöörduge koolikoha saamiseks tema elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.
  • ta on kolinud Tallinna hiljuti ja muudatused ei ole veel Rahvastikuregistrisse või Rahvastikuregistrist Tallinna Haridusameti nimekirjadesse jõudnud, lisalugemine artiklist "Last ei leitud kontrollnimekirjast"
  • ta õpib juba Tallinna munitsipaalkoolis, aga Te soovite talle koolikoha määramist 1. klassi. Palun pöörduge sellisel juhul Tallinna Haridusameti poole.
 • Elukohajärgse kooli määramise taotluse alguseks on lapse aadressi info Rahvastikuregistrist. Kui Teie lapse Rahvastikuregistrisse kantud aadress erineb tegelikust, siis esitage taotlus, ning seejärel võtke ühendust Haridusameti töötajatega, et kooli määramisel Teie tegelikku või lähiajal muudetavat elukohta saaks arvestada.