Lapsevanema lisamine

From eKool wiki
Revision as of 19:31, 23 March 2016 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! * lapsevanemad esitavad endiselt taotlusi koolilt oma lapse andmete nägemiseks;
  • oma kooli lapsevanemad leiad nüüd õpilase kaarti avades;
  • kooli juhtkond ja klassijuhataja saavad samale infole juurdepääsu ning saavad lisada lapsevanemaid galeriist, vajutades õpilase nimel ja avades tema profiili vaate.
Vanem3.png
  • lapsevanemad, kellel pole kasutusõigust (Kati Karu) on näha nimega, millel vajutades avaneb teada olev info selle vanema kohta
  • kasutusõigusega lapsevanemate (Mary Karu) kohta on näha viimane sisse logimine ja kontaktandmed
  • uue vanema lisamiseks (kasutusõiguseta lapsevanem) vajuta nimekirja lõpus olevat linki.
Uue, eKooliga sidumata lapsevanema lisamine

Vanem31.png


Lapsevanema lisamiseks vajuta linki <Lisa uus lapsevanem>. Nüüd tuleks otsida lapsevanemat (selleks juhuks, kui selline vanem ON juba Sinu koolis lapsevanemana kirjas.

Kõik sisestatud tingimustele vastavad lapsevanemad näidatakse; saab sobiva märkida ja lisada.

Kui vanemat ei leitud siis saab <Lisa uus lapsevanem> lingiga ta lisada.


KOKKUVÕTTEKS:

1. lapsevanemaid kes tegelikud eKooli kasutajad on ja ise taotluse esitanud, on kasutajaga seotud vanemad ja need, keda admin lisanud on, on kasutajaga sidumata vanemad. Analoogselt õpilastega, näete erinevust ka kaaardil. Ja "käsitsi lisamise" võimalus on ainult kasutajaga sidumata vanemate jaoks - seega toimib otsing ainult nende seast. Kasutajaga seotud vanemad selles otsingus ei ole.

2. selliselt leitud vanema lapsele lisamisel (või sellisel moel uue vanema lisamisel) ei saa ka juba kasutaja õigusi omav vanem mitte mingit õigust selle lapse andmeid vaadata. Seega kasutage käsitsi lisamist ainult siis kui on selline vanem kes eKooli veel ei kasuta või ei kavatsegi kasutada. Ja otsinguga leiate siis selle vanema teiste laste jaoks vanema üles.

3. Vanem, kes eKooli kasutab, esitab iga lapse kohta taotluse ja saab nad kenasti kokku. Administraator kinnitab.

4. kui on vanem, kes enne oli lisatud "käsitsi" ja kes nüüd kasutajaks hakkab ja taotluse esitab, siis korjatakse selle lapse juurest sidumata vanem ära ja asemele saab seotud vanema.