Laps läheb 6aastasena kooli

From eKool wiki
Revision as of 14:45, 19 February 2012 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Vvv60a.png

Teie laps elab Tallinnas ja peab kooli minema järgmisel aastal, aga Te olete otsustanud, et ta on kooliküps ja Teil on selle kohta vajalikud dokumendid olemas. Peale lapse isikukoodi sisestamist sattusite Te aga ekraanile, mis kuvatakse kõigile neile vanematele, kelle lapse andmeid ei leitud.

Kuna kontrollnimekirjas on ainult nende laste andmed, kes on järgmisel õppeaastal seaduse järgi koolikohustuslikud, siis Teie last nende seas ei ole.


Nüüd peate valima, et "Laps on sündinud peale 1. oktoobrit 2004 (on noorem kui 7 aastane). Ma soovin, et ta astuks 1. klassi."

Järgenevalt täidate teiste 1. klassi minevate laste vanematega sarnase taotluse - määrate õppekeele, sisestate sama pere teiste laste andmed, valite koolid ja põhjendate oma soove. Täpsemalt saab taotluse täitmisest lugeda artiklist "Taotluse esitamine"

LISAKS peate Te aga:

  • sisestama oma lapse kohta aadressi (teiste laste puhul leitakse aadress Rahvastikuregistrist). See peaks olema tema Rahvastikuregistris olev elukoha aadress. Sel moel saab Haridusamet kontrollida, kas Tei laps elab ikka Tallinnas.
  • lisama soovi korral faili lapse kooliküpsust tõendava dokumendiga. Faili lisamisel kasutatakse standardset protseduuri. Te võite kooliküpsuse dokumendid esitada ka otse Haridusametisse.