Difference between revisions of "Laps läheb 6aastasena kooli"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
m (Ene moved page Laps läheb 6 aastasena kooli to Laps läheb 6aastasena kooli without leaving a redirect)
(No difference)

Revision as of 13:02, 7 February 2017

NB! Kohustuslikust ajast varem kooli minevate laste dokumendid vaatab Haridusamet enne elukohajärgse kooli määramist üle. Taotlus võidakse ka tagasi lükata, sellest antakse Teile kindlasti teada.
Vvv60a.png

Teie laps elab Tallinnas ja peab kooli minema järgmisel aastal, aga Te olete otsustanud, et ta on kooliküps ja Teil on selle kohta vajalikud dokumendid olemas. Peale lapse isikukoodi sisestamist sattusite Te aga ekraanile, mis kuvatakse kõigile neile vanematele, kelle lapse andmeid ei leitud.

Kuna kontrollnimekirjas on ainult nende laste andmed, kes on järgmisel õppeaastal seaduse järgi koolikohustuslikud, siis Teie last nende seas ei ole.


Nüüd peate valima, et "Laps on sündinud peale 1. oktoobrit 2010 (on noorem kui 7 aastane). Ma soovin, et ta astuks 1. klassi."

Järgenevalt täidate teiste 1. klassi minevate laste vanematega sarnase taotluse - määrate õppekeele, sisestate sama pere teiste laste andmed, valite koolid ja põhjendate oma soove. Täpsemalt saab taotluse täitmisest lugeda artiklist "Taotluse esitamine"

LISAKS peavad 6-aastaste laste vanemad:

  • sisestama oma lapse kohta aadressi (teiste laste puhul leitakse aadress Rahvastikuregistrist). See peaks olema tema Rahvastikuregistris olev elukoha aadress. Sel moel saab Haridusamet kontrollida, kas Teie laps elab ikka Tallinnas.
  • lisama soovi korral faili lapse kooliküpsust tõendava dokumendiga. Lisage koolivalmidust tõendav digi-dokument või esitage paberkandjal dokument Tallinna Haridusmetisse (Estonia pst 5a III korrus). Koolivalmiduse hinnangu saate lasteaiast. Kui laps on kodune, siis pöörduge nõustamiskomisjoni poole. Faili lisamisel kasutatakse standardset protseduuri. Te võite kooliküpsuse dokumendid esitada ka otse Haridusametisse.