Lahkunud õpilase õpilasraamatu väljavõtte

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õpilasraamatu väljavõte sisaldab aasta- ja kursusehindeid ning eksamite ja iseseisvate tööde hindeid ning on ette nähtud õpilase eelmise kooli hinnete üle kandmiseks tema uude kooli. Tegu koopiaga koostamise hetkel õpilasraamatus olevast infost, kui mõni õpetaja hiljem hindeid parandab, siis need väljavõttes ei muutu.
Or vv1.png
Or vv2.png
Or vv3.png

Õpilasraamatu väljavõtte koostamise sammud on:

  1. avada õpilasraamat ja leida õpilane, kellele väljavõtet koostama asutakse. Eelmistel õppeaastatel koolist lahkunud õpilaste leidmiseks tuleb kasutada otsingut (õpilasraamatu esimesel lehel või klasside listi kohal olev <Otsi>), otsida saab nii nime kui ka isikukoodi järgi.
  2. Avada õpilase õpilasraamat ja avada selle õppekava leht, mille hindeid soovitakse üle kanda. Iga õppekava kohta tuleb koostada eraldi väljavõte.
  3. vajutada nuppu "Koosta õpilasraamatu väljavõte"
  4. Avatakse väljavõtte adressaat - kooli valiku leht. Et õpilasraamatus on ainult arhiveeritud aastate ja lukustatud päevikute hinded, siis kuvatakse väljavõtte koostajale nende päevikute loetelu, kus see õpilane osaleb (osales) ja mis on seni lukustamata. Nende päevikute hinded väljavõttesse ei satu. Väljavõtte koostamise saab katkestada ja päevikud lukustada.
  5. Valida kool, kuhu hinded saadetakse ning tellida väljavõtte koostamine (nupp "Kogu andmed". Kui see on valmis, saabub tellija e-postkasti e-kiri.
  6. Kõik koostatud ja saabunud õpilasraamatu väljavõtted on näha iga õpilase õpilasraaamtu andmete lehel rubriigis "Kooli õpilasraamatu väljavõtted". Kuvatakse kool, kuhu väljavõte saadeti, kes selle tellis ja millal.
  7. Kuni õpilasele koostatud õpilasraamatu väljavõtet ei ole veel ära saadetud, saab seda avada (nupp "Näita"); kui andmed ei ole kas korrektsed või ei ole enam vajalikud, siis saab väljavõtte kustutada (nupp "Kustuta").
  8. väljavõte saadetakse teise kooli nupuga "Saada". Väljavõtte staatus muutub "Saadetud" ja seda enam kustutada ei saa.
  9. Kui uus kool lükkab väljavõtte tagasi (näiteks ei tulnud õpilane sinna kooli õppima), siis saab väljavõtte saatnud kool taotluse staatuseks "Tagasi lükatud" ja sellise väljavõtte saab kustutada.

Õpilasraamatu väljavõttes oleva info uude kooli vastu võtmisest saab lugeda artiklist Hinnete vastu võtmine