Difference between revisions of "Lõpuhinnete sisestamine"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 18: Line 18:
 
* viimane veerg on kursusehinnete arv (aine maht kursustes).  
 
* viimane veerg on kursusehinnete arv (aine maht kursustes).  
  
* käesoleva õppeasta kursusehinded on lõpupäeviks näha ainult siis, kui õpetaja on päeviku lukustanud:
+
* käesoleva õppeaasta kursusehinded on lõpupäeviks näha ainult siis, kui õpetaja on päeviku lukustanud:
 
** õpetaja avab päeviku ja valib viimase menüüelemendi : "'''Lukusta päevik'''"
 
** õpetaja avab päeviku ja valib viimase menüüelemendi : "'''Lukusta päevik'''"
 
** päevikus olevad kokkuvõtvad hinded kantakse kokkuvõtvate hinnete andmeaita. '''Selles päevikus ei saa õpetaja teha enam mitte mingeid muudatusi'''.  
 
** päevikus olevad kokkuvõtvad hinded kantakse kokkuvõtvate hinnete andmeaita. '''Selles päevikus ei saa õpetaja teha enam mitte mingeid muudatusi'''.  

Revision as of 12:44, 14 March 2019


eKoolis on kooliastmehinnete sisestamiseks kasutuses Lõpupäevikud. Nende defineerimist vaata artiklist Kooliastmehinded

NB! Lõpupäevikus on iga valitud klassi nimekirjas näha kõik selle klassi õpilased, ka kui nad õpivad erinevates õppekavades. Õpilaste õppekavad on märgitud klassi nimekrijas. Kui klassis on mitme õppekava õpilased, siis tuleb lõpuhinnet lisada või muuta mitmes erinevate õppekavade kooliastmehinnete päevikus.
NB! Lõpupäevikus on näha kahe eelmise õppeaaasta hinded ning käesoleva õppeaastakursusehinded. Kui õpilane on vahepeal aasta eemal olnud (vahetusõpilaseks), siis on osa tema kursusehindied nähtavad õpilase detailvaates.
Lpaevik191.png

Seega - kui avate lõpupäeviku; ei näe seal õpilaste hindeid siis pole vaja muretseda enne, kui olete üle vaadanud ka teiste sama klassiastme õppekavade lõpupäevikud.


 • õpetaja näeb lõpupäevikut kooli lehe õppekavade sektsioonist aine lehte avades - Lh99.png
 • õpetaja avab päeviku, valib klassi ja näeb selle klassi õpilaste 3 viimase aasta kokkuvõtvaid hindeid ning juba sisestatud lõpuhindeid.
 • Eksamihinnetele on joon alla tõmmatud. Kui hiirega peatuda mõnel hindel, siis avatakse spikri-aknake: näha on hinde tüüp ja kursus, mille eest saadi.
 • viimane veerg on kursusehinnete arv (aine maht kursustes).
 • käesoleva õppeaasta kursusehinded on lõpupäeviks näha ainult siis, kui õpetaja on päeviku lukustanud:
  • õpetaja avab päeviku ja valib viimase menüüelemendi : "Lukusta päevik"
  • päevikus olevad kokkuvõtvad hinded kantakse kokkuvõtvate hinnete andmeaita. Selles päevikus ei saa õpetaja teha enam mitte mingeid muudatusi.
  • päeviku lukustab lahti kooli administraator. Selle päeviku kokkuvõtvad hinded võetakse andmeaidast ära ja neid ei ole enam näha lõpupäevikus!
  • päeviku uus lukustamine kannab hinded andmeaita tagasi.
 • õpilase nimel vajutades näeb õpilase KÕIKI kokkuvõtvaid hindeid selles koolis.


Õpilaste hindeid näeb õpetaja AINULT siis, kui administraator on ta lisanud selle aine jaoks kooliastmehinnet sisestavaks õpetajaks!

Lpaevik6.png
Lpaevik7.png
 • lõpuhinnet (kooliastmehinnet) saab lisada kas veerus või hinde detailvaates:
  • veerus lisamiseks vajutada aine nimega veeru päisel - avatakse tuttav töövahend hinnete lisamiseks.
  • detailvaates hinde lisamiseks tuleb vajutada õpilase nime taga oleval lahtril. Lisaks hindele saab sisestada kommentaari sellele.
 • lõpuhinnete muutmine, kustutamine käib täpselt samamoodi nagu tavalises päevikus.
 • õpilaste vanade kursuse- ja eksamihinnete vaatamiseks tuleb vajutada õpilase nimel - avatakse detailvaade.


Kursuste lisamine

Et kanda sisse teisets koolist saadud või lisamata unustatud hindeid, on lõpupäevikule lisatud tegevus hinnete lisamiseks. Vajalikuks sai, sest nüüd saab EHISesse kanda üle vailkainete mahud ja see number kogutaks esutomaatselt õppekava kursuste arvust.

Hinded lisatakse õpilastele ükshaaval. Õpilase detailvaates on link "Lisa" mis avab hinde lisamise vormi. Iga hinde kohta:

 • ei saa muuta õppekava ega ainet - tulenevad lõpupäevikust, kus vorm aktiveeritud;
 • saab valida selle õppekava selle aine kursuse, millega hinne seotakse
 • saab sisiestada hinde väärtuse ja kommnetaari
 • saab lisada hinde kuupäeva ja hinde algselt lisanud õpetaja nime. Viimane on vajalik, kui hinne on saadud teises koolis.

Kui kasutate teisets koolist saadetud õpilasraamatu väljavõtet või olete hinded lisanud õpilasraamatusse, on hinded juba õiges kohas ja kujul olemas!

ETTEVAATUST oma kooli arhiveerimata aastate hinnetega!

Võib olla, et hinne "puudub", sest õpetaja ei ole päevikut lukustanud. Kui nüüd päevik lukku saab, on õpilasel kaks hinnet (= kursust mahu veerus), sest lisandub päevikus olnud hinne.

Hinnete muutmisest õpilasraamatus saab lugeda Õpilasraamatu hinnete muudatused