Difference between revisions of "Lõpuhinnete eksport EHISesse"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(xml formaadis ekspordi fail)
 
(12 intermediate revisions by one user not shown)
Line 2: Line 2:
 
{{panetahele|sisu= Kevadel 2019 sai EHISe lõpuhinnete impordi xml fail olulised täiendused: lisati ka kohustuslike ainete kursuste arv; RÕK ainete laiendid; faili koostamine paralleelide kaupa.}}
 
{{panetahele|sisu= Kevadel 2019 sai EHISe lõpuhinnete impordi xml fail olulised täiendused: lisati ka kohustuslike ainete kursuste arv; RÕK ainete laiendid; faili koostamine paralleelide kaupa.}}
  
[[image: ehis311.png|500px|right]]
+
[[image: rok19_1.png|500px|right]]
 
+
[[image: rok19_2.png|500px|right]]
 
Eeldused lõpuhinnete ekspordiks:
 
Eeldused lõpuhinnete ekspordiks:
 
* EHISes peavad olema korda tehtud mallid; peavad olema lõpetajad lõputunnistuste registrisse loetud
 
* EHISes peavad olema korda tehtud mallid; peavad olema lõpetajad lõputunnistuste registrisse loetud
 
* eKoolis peavad olema määratud RÕKi ainete vastavused.
 
* eKoolis peavad olema määratud RÕKi ainete vastavused.
* Hinded peavad olema eKoolis korras ja kontrollitud (abiks kooliastme hinnete aruanne [[Kokkuvõtvate hinnete tabel]])  
+
* Hinded peavad olema eKoolis korras ja kontrollitud (abiks kooliastme hinnete aruanne [[Kokkuvõtvate hinnete tabel]] ja EHISesse üle kantavate hinnete aruanne.)  
 
* kui kasutate EHISe mallide muutmist (gümnaasiumis), siis peavad olema üle kontrollitud valikainete kursuste arvud ([[Lõpuhinnete sisestamine]])
 
* kui kasutate EHISe mallide muutmist (gümnaasiumis), siis peavad olema üle kontrollitud valikainete kursuste arvud ([[Lõpuhinnete sisestamine]])
  
===Ainete nimetused. ===
+
===Seotud RÕK ained ===
  
 
Vastavuse määramine kooli ainete ja riiklikus õppekavas (ning EHISes) olevate ainete vahel toimub samas kohas kus lõpupäeviku avamine - õppekava > õppekava aine lehel.  
 
Vastavuse määramine kooli ainete ja riiklikus õppekavas (ning EHISes) olevate ainete vahel toimub samas kohas kus lõpupäeviku avamine - õppekava > õppekava aine lehel.  
  
endiselt on valik "Kooli valikaine" tulemuseks, et võetakse ÕPPEKAVA AINE nimetus ja kantakse EHISe ekspordifaili ja peab olema mallis defineeritud, et see laps õppis seda ainet.  
+
endiselt on valik "Kooli valikaine" tulemuseks, et võetakse ÕPPEKAVA AINE nimetus ja kantakse EHISe ekspordifaili. EHIses peab olema lisatud täpselt samasuguse nimetusega valikaine.  
  
 
Näide:
 
Näide:
Line 20: Line 20:
 
* gümnaasumi õppekava - aine õppekavas "Graafilise disaini alused" (seotud klassifikaator "Graafiline disain algajatele" ja "Kooli valikaine").
 
* gümnaasumi õppekava - aine õppekavas "Graafilise disaini alused" (seotud klassifikaator "Graafiline disain algajatele" ja "Kooli valikaine").
  
{{panetahele|sisu= EHISe impordifailis saab aine nimetuseks "Graafilise disaini alused" ja kui EHISe mallis on defineeritud "Graafiline disain" siis saate veateate.}}
+
{{panetahele|sisu= EHISe impordifailis saab aine nimetuseks "Graafilise disaini alused" ja kui EHISes on defineeritud valikaine "Graafiline disain", siis saate veateate.}}
 +
[[image: rok19_3.png|500px|right]]
 +
[[image: rok19_4.png|500px|right]]
 +
Iga õppekava RÕK ainete valiku määrab õppekavaga seotud riikliku õppekava tüüp, sest klassifikaatorites on ainete valik ja nende kohustuslikkus erinevad põhikooli, gümnaasiumi, lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava jaoks. Lisaks tuleb keeltele (A ja B võõrkeel; B1 ja B2 keeleoskustaseme keeled) ning inimeseõpetuse (gümnaasiumis) jaoks määrata aine laiend - keele nimetus; perekonnaõpetus, psühholoogia.
 +
 
 +
Oma kooli õppekavas tehtud valikutest saab kõige parema ülevaate õppekava aruandest. Avamiseks Aruanded > Õppekava.
 +
 
 +
 
 +
=== Ülevaade EHISesse kantavatest hinnetest ===
 +
 
 +
Ülevaate selle kohta, millised hinded ja kursuste arvud kogutakse xml väljundisse ja millise RÕK ainega on need seotud, saab uuest aruandest Aruanded > EHIS > Hinnete aruanne. Aruanne erineb lõpuhinnete ja aastahinnete kohta koostatuna. Kooliastmehinnete (lõpuhinnete) aruandes on RÕK ainete kohta toodud kooliastmehinne ja selle aine kursuste arv. Aastahinnete tabelis on ainult aastahinded.
 +
 
 +
'''NB! Kui lõpupäevikus olev kursuste arv ei vasta mingil põhjusel õpilase tegelikult õpitud kursuste arvule, saab sobiva numbri sisestada veergu "EHISe kursuste arv". Aruandesse ja xml faili kantakse just selles veerus olev arv.''' 
 +
 
  
 
=== Ekspordifaili koostamine ===
 
=== Ekspordifaili koostamine ===
Line 45: Line 58:
 
Lisaks saab määrata, kas kogutakse vaid aktiivsete õpilaste info; koolist õppeaasta jooksul lahkunud õpilaste info; kõigi õpilaste info, kes sellel aastal neis klassides on õppinud.  
 
Lisaks saab määrata, kas kogutakse vaid aktiivsete õpilaste info; koolist õppeaasta jooksul lahkunud õpilaste info; kõigi õpilaste info, kes sellel aastal neis klassides on õppinud.  
  
Viimase parameetrina tuleb eKoolis valida lõpuhinnete ekspordil klassiaste (nt. 12) kelle hinnete ekspordi fail tellitakse.  
+
Viimase parameetrina tuleb eKoolis valida lõpuhinnete ekspordil klass (nt. 12) kelle hinnete ekspordi fail tellitakse. Alates kevadest 2019 on võimalik tellida ekspordifaili ka paralleelide kaupa ning valides mitu klassi korraga.  
  
 
Alates 2015 a kevadest saab märkida, et '''hinnete EHISesse kandmisel soovite muuta lõputunnistuse hinnetelehe malli.''' Selle valiku tegemisel:
 
Alates 2015 a kevadest saab märkida, et '''hinnete EHISesse kandmisel soovite muuta lõputunnistuse hinnetelehe malli.''' Selle valiku tegemisel:
 
* saate hoiatuse, et oma otsust kinnitada saaksite
 
* saate hoiatuse, et oma otsust kinnitada saaksite
 
* hinnete ekspordifailide listi lehele lisandub link valikainete nimekirja avamiseks. Nimekirjas on õpilaste kaupa valikainete kursused, saadud hinded ja kursuste mahud.  
 
* hinnete ekspordifailide listi lehele lisandub link valikainete nimekirja avamiseks. Nimekirjas on õpilaste kaupa valikainete kursused, saadud hinded ja kursuste mahud.  
* faili EHISesse lugemisel kirjutatakse KÕIK õpilase seni sissestatud või mallis määratud valikained ja eksamid üle failis oleva infoga.
+
* faili EHISesse lugemisel kirjutatakse KÕIK õpilase seni sissestatud või mallis määratud ained ja eksamid üle failis oleva infoga.  
* Kohustuslikud ained ja nende mahud jäävad samaks või asendatakse failis oleva infoga.  
+
  
{{panetahele|sisu= Oluline on panna paika valikainete õiged kursuste arvud, seda saab teha lõpupäevikust.}}
+
{{panetahele|sisu= Oluline on panna paika ainete õiged kursuste arvud, seda saab teha lõpupäevikust, kandes info veergu "EHISe kursuste arv".}}
  
 
{{panetahele|sisu= Failis olevad valikained ei pea olema eelnevalt EHISes defineeritud. Kui failist leitakse uus valikaine, siis lisatakse see Teie kooli valikainete loetelule.}}
 
{{panetahele|sisu= Failis olevad valikained ei pea olema eelnevalt EHISes defineeritud. Kui failist leitakse uus valikaine, siis lisatakse see Teie kooli valikainete loetelule.}}
 
  [[image: ehis43.png|500px|right]]
 
  [[image: ehis43.png|500px|right]]
  
Kõik koostatud hinnete ekspordi failid on leitavad Aruanded > EHIS lehel. Nende failide jaoks, mille koostamisel valiti mallide muutmine, on näha html vormigus aruanne selles failis olevate õpilaste valikainete kohta:
+
Kõik koostatud hinnete ekspordi failid on leitavad Aruanded > EHIS lehel.  
*hinne,
+
 
*kursuste arv,
+
XML faili päis; kui "uuenda aineid" väli on 0, siis kursuste arvu EHISe lõputunnistusel ei muudeta; kui 1, siis muudetakse. Iga õpilase hinded paiknevad isikukoodiga algavas plokis. .
* aine tüüp (V),  
+
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
* aine info. Aine info lahtris on kaks elementi:
+
<oppurid>
** aine nimetus õpilase õppekavas (õppekava aine)
+
<uuenda_ained>1</uuenda_ained>
** õppekavas ainega seotud RÕK aine ja selle aine kood. Aine kood aitab vajadusel Teil xml failist vajalikku andmeelementi leida.
+
    <oppur>
 +
          <isikukood>10106016694</isikukood>
 +
          <oppeained>
 +
 
 +
Eksamihinde info - aine on ''17200'' (B1- keeleoskustaseme kursus); täpsustus on ''en'' (inglise keel); hinne on 3
 +
    <oppeaine>
 +
          <aine_tyyp>E</aine_tyyp>
 +
          <kl_aine>17200</kl_aine>
 +
          <kl_tapsustus>en</kl_tapsustus>
 +
          <kl_hinne>3</kl_hinne>
 +
    </oppeaine>
 +
 
 +
Kohustusliku aine hinde info - aine on ''17200'' (B1- keeleoskustaseme kursus); täpsustus on ''en'' (inglise keel); hinne on 5, ainet õpiti 7 kursust.
 +
    <oppeaine>
 +
          <aine_tyyp>K</aine_tyyp>
 +
          <kl_aine>17200</kl_aine>
 +
          <kl_tapsustus>en</kl_tapsustus>
 +
          <kl_hinne>5</kl_hinne>
 +
          <kursuste_arv>7</kursuste_arv>
 +
    </oppeaine>
 +
 
 +
Kohustusliku aine hinde info - aine on ''E'' (eesti keel); hinne on 4, ainet õpiti 5 kursust.
 +
    <oppeaine>
 +
          <aine_tyyp>K</aine_tyyp>
 +
          <kl_aine>E</kl_aine>
 +
          <kl_hinne>4</kl_hinne>
 +
          <kursuste_arv>5</kursuste_arv>
 +
    </oppeaine>
 +
 
 +
Valikaine hinde info - aine on ''17276'' (usundiõpetus, nn riiklik valikaine, kood on EHISe klassifikaatorite tabelis olemas); hinne on 5, ainet õpiti 1 kursust.
 +
    <oppeaine>
 +
            <aine_tyyp>V</aine_tyyp>
 +
            <kl_aine>17276</kl_aine>
 +
            <kl_hinne>5</kl_hinne>
 +
            <kursuste_arv>1</kursuste_arv>
 +
    </oppeaine>
 +
 
 +
Valikaine hinde info - aine on ''Liiklus'' (kooli õppekavas oli seatud vastavus "Kooli valikaine", seetõttu saadetakse EHISesse valikaine nimetus koolis); hinne on 4, ainet õpiti 2 kursust.
 +
    <oppeaine>
 +
            <aine_tyyp>V</aine_tyyp>
 +
          <aine_nimetus>Liiklus</aine_nimetus>
 +
          <kl_hinne>4</kl_hinne>
 +
            <kursuste_arv>2</kursuste_arv>
 +
    </oppeaine>
 +
 
 +
Iseseisva töö hinde info - aine on "17825" (Iseseisev töö); täpsustus on "praktiline" (Praktiline ülesanne); hinne on 3, töö pealkirjaks on "Kodukoha muistendite ja topograafia seosed"
 +
    <oppeaine>
 +
          <aine_tyyp>I</aine_tyyp>
 +
          <kl_aine>17852</kl_aine>
 +
          <kl_tapsustus>praktiline</kl_tapsustus>
 +
          <too_pealkiri>Kodukoha muistendite ja topograafia seosed</too_pealkiri>
 +
          <kl_hinne>3</kl_hinne>
 +
    </oppeaine>
 +
 
 
   
 
   
 
Samal lehel on näha ootel olev fail: zip konteineris on kõigi ekspordi tellimisel märgitud klassiastmete hinnete kohta eraldi failid.
 
Samal lehel on näha ootel olev fail: zip konteineris on kõigi ekspordi tellimisel märgitud klassiastmete hinnete kohta eraldi failid.
Line 78: Line 143:
  
 
{{panetahele|sisu= "Arvestatud" ja "mitte arvestatud" hinded tuleks ümber nimetada - EHIS eeldab, et need hinded on kujul "ar" ja "ma".}}
 
{{panetahele|sisu= "Arvestatud" ja "mitte arvestatud" hinded tuleks ümber nimetada - EHIS eeldab, et need hinded on kujul "ar" ja "ma".}}
 
IGA klass saab oma faili, paralleelid on koos samas failis.
 
 
  
 
== EHIS ==
 
== EHIS ==
Line 147: Line 209:
  
  
{{panetahele|sisu= Kui koolis on võimalik õppida erinevaid keeli A, B või C keelena, siis tuleb lisada ''Nimekirjad > Ained''  uusi aineid!}}
+
{{panetahele|sisu= Kui koolis on võimalik õppida erinevaid keeli A, B või C keelena (B1, B2 keeleoskustasemel), siis tuleb lisada ''Nimekirjad > Ained''  uusi aineid!}}
  
NÄITEKS: A-keel on inglise keel; B-keel võib olla vene, saksa ja prantsuse keel; C-keel võib olla vene, saksa, rootsi, hispaania keel. Ained:
+
{{panetahele|sisu= Kevadest 2019 saate lisada keeltele ja inimeseõpetusele täpsustused - millise keele kooliastmehinde lisate. }}
  
* inglise keel   - RÕKi aine  a-võõrkeel
+
NÄITEKS: A-keel on inglise keel; B-keel võib olla vene, saksa ja prantsuse keel; C-keel võib olla vene, saksa, rootsi, hispaania keel. Ained:
* vene keel                  b-võõrkeel
+
* saksa keel                 b-võõrkeel
+
* prantsuse keel             b-võõrkeel
+
* vene keel (C)        Kooli valikaine
+
* saksa keel (C)        Kooli valikaine
+
* rootsi keel          RÕK valikaine "rootsi keel"
+
* hispaania keel       Kooli valikaine
+
  
KUI C keelt ei ole 9nda klassi lõpetanutel, siis gümnaasiumi lõpuhinnete puhul saab selle valiku teha ka lõpupäevikutele erinevaid RÕKi aineid määrates, nt. üks vene keele päevik saab "b-võõrkeele) ja teine vene keele päevik "Kooli valikaine" külge.
+
* inglise keel  - RÕKi aine  a-võõrkeel või B1 keeleoskustase
 +
* vene keel                  b-võõrkeel või B2 keeleoskustase
 +
* saksa keel                  b-võõrkeel  või B2 keeleoskustase (valik 2)
 +
* prantsuse keel          b-võõrkeel või B2 keeleoskustase (valik 3)
 +
* vene keel (C)            Kooli valikaine
 +
* saksa keel (C)            Kooli valikaine
 +
* rootsi keel                  RÕK valikaine "rootsi keel"
 +
* hispaania keel            b-võõrkeel või B2 keeleoskustase (valik 3)
  
2014.a. kevadest on EHISe ainete klassifikaator uuendatud ja sinna on lisatud need valikained, mille õppekava on RÕKis olemas. Nende valikainete puhul otsustab kool - kas aine seotuakse RÕK valikainega või kooli valikainega.
+
2014.a. kevadest on EHISe ainete klassifikaator uuendatud ja sinna on lisatud need valikained, mille õppekava on RÕKis olemas. Nende valikainete puhul otsustab kool - kas aine seotuakse RÕK valikainega või kooli valikainega. Ainete kehtiva klassifikaatori leiate EHISe lehelt.

Latest revision as of 21:11, 5 June 2019

NB! Kevadel 2019 sai EHISe lõpuhinnete impordi xml fail olulised täiendused: lisati ka kohustuslike ainete kursuste arv; RÕK ainete laiendid; faili koostamine paralleelide kaupa.
Rok19 1.png
Rok19 2.png

Eeldused lõpuhinnete ekspordiks:

 • EHISes peavad olema korda tehtud mallid; peavad olema lõpetajad lõputunnistuste registrisse loetud
 • eKoolis peavad olema määratud RÕKi ainete vastavused.
 • Hinded peavad olema eKoolis korras ja kontrollitud (abiks kooliastme hinnete aruanne Kokkuvõtvate hinnete tabel ja EHISesse üle kantavate hinnete aruanne.)
 • kui kasutate EHISe mallide muutmist (gümnaasiumis), siis peavad olema üle kontrollitud valikainete kursuste arvud (Lõpuhinnete sisestamine)

Seotud RÕK ained

Vastavuse määramine kooli ainete ja riiklikus õppekavas (ning EHISes) olevate ainete vahel toimub samas kohas kus lõpupäeviku avamine - õppekava > õppekava aine lehel.

endiselt on valik "Kooli valikaine" tulemuseks, et võetakse ÕPPEKAVA AINE nimetus ja kantakse EHISe ekspordifaili. EHIses peab olema lisatud täpselt samasuguse nimetusega valikaine.

Näide:

 • kooli ainete klassifikaator - aine = "Graafiline disain algajatele"
 • gümnaasumi õppekava - aine õppekavas "Graafilise disaini alused" (seotud klassifikaator "Graafiline disain algajatele" ja "Kooli valikaine").
NB! EHISe impordifailis saab aine nimetuseks "Graafilise disaini alused" ja kui EHISes on defineeritud valikaine "Graafiline disain", siis saate veateate.
Rok19 3.png
Rok19 4.png

Iga õppekava RÕK ainete valiku määrab õppekavaga seotud riikliku õppekava tüüp, sest klassifikaatorites on ainete valik ja nende kohustuslikkus erinevad põhikooli, gümnaasiumi, lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava jaoks. Lisaks tuleb keeltele (A ja B võõrkeel; B1 ja B2 keeleoskustaseme keeled) ning inimeseõpetuse (gümnaasiumis) jaoks määrata aine laiend - keele nimetus; perekonnaõpetus, psühholoogia.

Oma kooli õppekavas tehtud valikutest saab kõige parema ülevaate õppekava aruandest. Avamiseks Aruanded > Õppekava.


Ülevaade EHISesse kantavatest hinnetest

Ülevaate selle kohta, millised hinded ja kursuste arvud kogutakse xml väljundisse ja millise RÕK ainega on need seotud, saab uuest aruandest Aruanded > EHIS > Hinnete aruanne. Aruanne erineb lõpuhinnete ja aastahinnete kohta koostatuna. Kooliastmehinnete (lõpuhinnete) aruandes on RÕK ainete kohta toodud kooliastmehinne ja selle aine kursuste arv. Aastahinnete tabelis on ainult aastahinded.

NB! Kui lõpupäevikus olev kursuste arv ei vasta mingil põhjusel õpilase tegelikult õpitud kursuste arvule, saab sobiva numbri sisestada veergu "EHISe kursuste arv". Aruandesse ja xml faili kantakse just selles veerus olev arv.


Ekspordifaili koostamine

Ehis52.png

Avate aruannete lehelt jaotuse EHIS ja "Hinnete eksport" ja valite eksporditavate hinnete tüübi:

 • Kooliastme- ja eksamihinded:
  • eksamihinded (EH) on jooksval aastal saadud eksamite hinded (ükskõik mis aines);
   • kui ainele, mille päevikus eksam on, on lisatud Nimekirjad > Ained listis RÕKi aine, siis saab see <aine_tyyp> - K ehk kohustuslik ja aine nimetus võetakse sealt nimekirjast;
   • kui RÕKi aine on valikaine (aine-tyyp V), siis:
    • "riiklikud valikained" ehk siis RÕK klassifikaatoris olevad valikained saavad nimetuse klassifikaatori järgi;
    • "kooli valikained" ehk siis kooli enda koostatud õppekavaga valikained saavad just sellise nimetuse nagu Õppekava > Õppekava aine kirjas on.
  • kooliastme hinded (LH) on 3 viimase aasta jooksul õpilasele lõpupäevikutes sisestatud hinded;
   • kui lõpupäevikule on lisatud RÕKi aine, siis võetakse nimetus sealt ja kui
   • "Kooli valikaine", siis ainenimetus, mis on Klassifikaatorid > Ained tabelis.
 • Aasta- ja eksamihinded
  • aastahinded (AH) on jooksva aasta aastahinded, Aine tüübi valik ja nime lisamine samamoodi nagu eksamihindel.
  • eksamihinded (EH)
Ehis41.png

Peale hinnete valiku tegemist saab määrata, millise õppeaasta hinded kogutakse (lõpuhinded ja iseseisvate tööde info kogutakse ALATI üle kogu õppekava)

Lisaks saab määrata, kas kogutakse vaid aktiivsete õpilaste info; koolist õppeaasta jooksul lahkunud õpilaste info; kõigi õpilaste info, kes sellel aastal neis klassides on õppinud.

Viimase parameetrina tuleb eKoolis valida lõpuhinnete ekspordil klass (nt. 12) kelle hinnete ekspordi fail tellitakse. Alates kevadest 2019 on võimalik tellida ekspordifaili ka paralleelide kaupa ning valides mitu klassi korraga.

Alates 2015 a kevadest saab märkida, et hinnete EHISesse kandmisel soovite muuta lõputunnistuse hinnetelehe malli. Selle valiku tegemisel:

 • saate hoiatuse, et oma otsust kinnitada saaksite
 • hinnete ekspordifailide listi lehele lisandub link valikainete nimekirja avamiseks. Nimekirjas on õpilaste kaupa valikainete kursused, saadud hinded ja kursuste mahud.
 • faili EHISesse lugemisel kirjutatakse KÕIK õpilase seni sissestatud või mallis määratud ained ja eksamid üle failis oleva infoga.
NB! Oluline on panna paika ainete õiged kursuste arvud, seda saab teha lõpupäevikust, kandes info veergu "EHISe kursuste arv".
NB! Failis olevad valikained ei pea olema eelnevalt EHISes defineeritud. Kui failist leitakse uus valikaine, siis lisatakse see Teie kooli valikainete loetelule.
Ehis43.png

Kõik koostatud hinnete ekspordi failid on leitavad Aruanded > EHIS lehel.

XML faili päis; kui "uuenda aineid" väli on 0, siis kursuste arvu EHISe lõputunnistusel ei muudeta; kui 1, siis muudetakse. Iga õpilase hinded paiknevad isikukoodiga algavas plokis. .

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<oppurid>
<uuenda_ained>1</uuenda_ained>
  <oppur>
     <isikukood>10106016694</isikukood>
     <oppeained>

Eksamihinde info - aine on 17200 (B1- keeleoskustaseme kursus); täpsustus on en (inglise keel); hinne on 3

  <oppeaine>
     <aine_tyyp>E</aine_tyyp>
     <kl_aine>17200</kl_aine>
     <kl_tapsustus>en</kl_tapsustus>
     <kl_hinne>3</kl_hinne>
  </oppeaine>

Kohustusliku aine hinde info - aine on 17200 (B1- keeleoskustaseme kursus); täpsustus on en (inglise keel); hinne on 5, ainet õpiti 7 kursust.

  <oppeaine>
     <aine_tyyp>K</aine_tyyp>
     <kl_aine>17200</kl_aine>
     <kl_tapsustus>en</kl_tapsustus>
     <kl_hinne>5</kl_hinne>
     <kursuste_arv>7</kursuste_arv>
  </oppeaine>

Kohustusliku aine hinde info - aine on E (eesti keel); hinne on 4, ainet õpiti 5 kursust.

  <oppeaine>
     <aine_tyyp>K</aine_tyyp>
     <kl_aine>E</kl_aine>
     <kl_hinne>4</kl_hinne>
     <kursuste_arv>5</kursuste_arv>
  </oppeaine>

Valikaine hinde info - aine on 17276 (usundiõpetus, nn riiklik valikaine, kood on EHISe klassifikaatorite tabelis olemas); hinne on 5, ainet õpiti 1 kursust.

  <oppeaine>
      <aine_tyyp>V</aine_tyyp>
      <kl_aine>17276</kl_aine>
      <kl_hinne>5</kl_hinne>
      <kursuste_arv>1</kursuste_arv>
  </oppeaine>

Valikaine hinde info - aine on Liiklus (kooli õppekavas oli seatud vastavus "Kooli valikaine", seetõttu saadetakse EHISesse valikaine nimetus koolis); hinne on 4, ainet õpiti 2 kursust.

  <oppeaine>
      <aine_tyyp>V</aine_tyyp>
     <aine_nimetus>Liiklus</aine_nimetus>
     <kl_hinne>4</kl_hinne>
      <kursuste_arv>2</kursuste_arv>
  </oppeaine>

Iseseisva töö hinde info - aine on "17825" (Iseseisev töö); täpsustus on "praktiline" (Praktiline ülesanne); hinne on 3, töö pealkirjaks on "Kodukoha muistendite ja topograafia seosed"

  <oppeaine>
     <aine_tyyp>I</aine_tyyp>
     <kl_aine>17852</kl_aine>
     <kl_tapsustus>praktiline</kl_tapsustus>
     <too_pealkiri>Kodukoha muistendite ja topograafia seosed</too_pealkiri>
     <kl_hinne>3</kl_hinne>
  </oppeaine>


Samal lehel on näha ootel olev fail: zip konteineris on kõigi ekspordi tellimisel märgitud klassiastmete hinnete kohta eraldi failid.

Ehis315.png

xml formaadis ekspordi fail

Nupule vajutades tekitatakse zip fail, mis sisaldab endas kindlaks määratud struktuuriga xml faile. Täpse faili struktuuri ja väljade kirjeldused leiate EHISe lehelt.

NB! Hinne võetakse otse eKooli päevikust ning lõpupäevikust, seega lisage lõpuklasside aastahinded ja kooliastmehinded kohustuslikus 5, 4, 3, 2 süsteemis!


NB! "Arvestatud" ja "mitte arvestatud" hinded tuleks ümber nimetada - EHIS eeldab, et need hinded on kujul "ar" ja "ma".

EHIS

on lõpudokumentide registris Väljundid aknas nupp: "Loe xml failist". Samal lehel on ka xml struktuuri määravad klassifikaatorid. Ehis12.png

NB! 1. pakkige see fail, mille eKool annab lahti ja

2. tõstke EHISesse ükshaaval seal leiduvad klassi nimega xml failid!

Seejärel tuleb valida klassi xml fail ja info sisse lugeda. Ettevalmistustest loe artikli järgmises osas.

Mis peale sisselugemist juhtub:

 • kui mõni eKooli lõpuklassi nimekirjas olev õpilane EHISest puudub või on segadus isikukoodidega, siis kogu faili ei loeta. Saate xml editoriga üleliigse eemaldada ja / või korrigeerida. Info probleemse õpilase ja / või aine(te) kohta antakse veateates. EHISe veateated hinnete ekspordil on kokku võetud selles artiklis.
 • kui õpilane leitakse, siis loetakse sisse iga aine kohta eraldi hinne. Kui aine-tyyp on K, siis otsitakse vastava kohustusliku aine rida. Ainetyyp V (ehk valikained) leitakse vastavus aine nime järgi. Eksamihinded kantakse malli järgi defineeritud eksamite väljadele.
NB! * Kui väljas on juba info olemas, kirjutatakse see üle;
 • kui mõnda ainet xml failis ei ole, jääb see koht EHISes tühjaks;
 • kui vastava nimega välja ei leita, ei lisata seda ja saate veateate;

KUI SAATE KASVÕI ÜHE VEATEATE; SIIS EI LOETA EHISESSE ÜHEGI ÕPILASE ÜHTEGI HINNET!

 • hinnete eksporti võite teha nii mitu korda kui soovite....

EHISe mallid

Enne andmete importi eKoolist tuleb teha ära järgmised tegevused:

 1. lugeda sisse lõpetajate andmed
 2. korrastada oma kooli mallid
 3. omistada õpilastele vajaliku mallid

seega vajalik ettevalmistustöö mis nii kui nii teha tuleb.

Mis peale eKoolis saadud hinnete sisselugemist juhtub:

1. loetakse sisse iga aine kohta eraldi hinne.

 • Kui aine-tyyp on K, siis otsitakse vastava kohustusliku aine rida.
 • a ja b võõkeeled loetakse vastavasse välja ja see, mis just see keel on, tuleb mallist külge.
 • Sama inimeseõpetusega.
 • ainetyyp V (ehk valikained) jaoks leitakse vastavus aine nime järgi - seega:
  • valikaine peab olema malliga määratud;
  • eKooli Nimekirjad > Ained peab olema just samasugune nimi nagu te EHISesse valikainele defineerisite.
 • Eksamihinded kantakse malli järgi defineeritud eksamite väljadele.

2. Kui väljas on juba info olemas, kirjutatakse see üle;

3. kui vastava nimega välja ei leita, ei lisata seda, saate veateate ja kogu faili info jääb üle kandmata;

4. Kui olete valinud, et kirjutate EHISes oleva info üle, siis:

 • kustutatakse kogu senine mallis olev sisu valikainete ja eksamite kohta - eraldi hoiatust ei anta!
 • asendatakse see hinnete ekspodi failis olevate valikainete ja eksamitega
 • kui valikaine Teie koolis seni puudus, siis lisatakse see valikainete nimekirja
 • oluline on kontrollida, kas valikainete kursuste arv on õige.

4. kui mõnda ainet xml failis ei ole, jääb see koht EHISes tühjaks. Kui puudub valikaine või eksam ja Te olete valinud malli muutmisega ekspordi, siis kustutatakse see valikaine või eksam, ka siis kui sellele oli juba hinne lisatud. Hoiatust ei saabu!

Ehis3.png

eKooli ainete nimetused:

NB! Kui koolis on võimalik õppida erinevaid keeli A, B või C keelena (B1, B2 keeleoskustasemel), siis tuleb lisada Nimekirjad > Ained uusi aineid!
NB! Kevadest 2019 saate lisada keeltele ja inimeseõpetusele täpsustused - millise keele kooliastmehinde lisate.

NÄITEKS: A-keel on inglise keel; B-keel võib olla vene, saksa ja prantsuse keel; C-keel võib olla vene, saksa, rootsi, hispaania keel. Ained:

 • inglise keel - RÕKi aine a-võõrkeel või B1 keeleoskustase
 • vene keel b-võõrkeel või B2 keeleoskustase
 • saksa keel b-võõrkeel või B2 keeleoskustase (valik 2)
 • prantsuse keel b-võõrkeel või B2 keeleoskustase (valik 3)
 • vene keel (C) Kooli valikaine
 • saksa keel (C) Kooli valikaine
 • rootsi keel RÕK valikaine "rootsi keel"
 • hispaania keel b-võõrkeel või B2 keeleoskustase (valik 3)

2014.a. kevadest on EHISe ainete klassifikaator uuendatud ja sinna on lisatud need valikained, mille õppekava on RÕKis olemas. Nende valikainete puhul otsustab kool - kas aine seotuakse RÕK valikainega või kooli valikainega. Ainete kehtiva klassifikaatori leiate EHISe lehelt.